Mayo County Council logo

Cáipéisí

Treoracha Dea-Chleachtais maidir le hInrochtaineacht Sráideanna (Document)

Leagtar amach sa cháipéis seo bearta inrochtaineachta do shráideanna de réir na reachtaíochta agus na gcaighdeán reatha. Tugtar treoracha ann maidir le soláthar trasrianta coisithe, colbhaí íslithe, úsáid pábhála tadhlaí agus ionadú troscán sráide (Béarla amháin).
Formats Available:


Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites