Mayo County Council logo

Breosla agus Fuinneamh

Caomhnú Breosla agus Fuinnimh

De réir na Rialachán Foirgníochta, ní mór foirgnimh a dhearadh agus a thógáil sa chaoi nach dteastaíonn ach an méid fuinnimh is lú chun an foirgneamh a fheidhmiú, agus sa chaoi go n-astaítear a laghad COagus is féidir.  Aimsítear roinnt foirgneamh nuathógtha agus críochnaithe nach gcloíonn le Cuid L de na Rialacháin Foirgníochta. Ní hamháin gur féidir an dlí a chur ar an úinéir sa chás seo, ach cruthaíonn sé deacrachtaí praiticiúla nuair is gá athchóiriú a dhéanamh ar an an bhfoirgneamh lena chur in oiriúint do na rialacháin toisc go bhfuil obair feabhsúcháin an-deacair agus costasach uaireanta.

Chun a leithéid de thrioblóid a sheachaint, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh láithreach le Measúnóir RFF (Rátáil Fuinnimh Foirgnimh) atá cláraithe le hÚdarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) chun measúnú a dhéanamh ar d’fhoirgneamh. Tá liosta na measúnóirí cláraithe ar fáil ar an suíomh idirlín www.sei.ie/ber. Beidh do mheasúnóir in ann ríomhanna a dhéanamh bunaithe ar líníochtaí d'fhoirgnimh, agus mar chuid den phróiseas RFF ba chóir dó a bheith in ann na nithe a leanas a sholáthar duit chomh maith:

            (a)       na leathanaigh áirithe sin ar a léirítear comhréireacht le Cuid L de na Rialacháin Foirgníochta, agus,

            (b)       an Tuairisc Mhionsonraithe i bhfoirm Microsoft Word.

Beidh sé soiléir ón méid seo cén rátáil a ghnóthóidh an foirgneamh beartaithe agus an dtiocfaidh sé le Cuid L de na Rialacháin. Má mheastar go bhfuil an foirgneamh ag sárú na rialachán ar bhealach ar bith ag an bpointe seo, is féidir na hathruithe cuí a dhéanamh lena chinntiú go gcomhlíonann sé na riachtanais ar fad.

Comhlíonadh Cuid L de na Rialacháin Foirgníochta

Ní mór a léiriú tríd an nGnáthamh Measúnaithe Fuinnimh d'Áiteanna Chónaithe (DEAP), nó tríd an nGnáthamh Measúnaithe Funnimh d'Áiteanna Neamhchónaithe (NEAP) i gcás foirgneamh nach áiteanna cónaithe iad, gur cloíodh le Cuid L de na Rialacháin. Bainfidh do mheasúnóir RFF leas as an bpróiseas seo agus measúnú á dhéanamh aige ar d'fhoirgneamh. Tógfar na nithe a leanas san áireamh agus measúnú á dhéanamh: cineál foirgnimh, leibhéal inslithe, aeráil, cineálacha breosla, córais teasa agus córais rialaithe teasa, caillteanas dáileacháin, srl.

Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (RFF)

Tugann Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (RFF) léargas ar éifeachtacht foirgnimh ó thaobh fuinnimh de, agus tá sé cosúil leis an lipéad fuinnimh a fhaightear ar chuisneoirí agus scála idir A-G aige.  Is iad na foirgnimh i gcatagóir “A” na cinn is éifeachtaí ó thaobh fuinnimh de. Ní mór Teastas RFF agus Tuairisc Fhaisnéiseach a fháil d'fhoirgnamh sula n-úsáidtear an foirgneamh den chéad uair nó sula ndéantar é a fhógairt go bhfuil sé le díol nó le cur amach ar cíos.

 

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites