Mayo County Council logo

Na Rialacháin Pleanála agus Foirgníochta

An bhaint idir na Rialacháin Pleanála agus na Rialacháin Foirgníochta

Ba chóir duit a thabhairt faoi deara nach ionann cead pleanála a fháil agus riachtanais na Rialachán Foirgníochta a chomhlíonadh.  D'fhéadfadh foirgneamh a bhfuil cead pleanála ceadaithe dó na Rialacháin Foirgníochta a shárú. Níl aon bhaint ag an gcóras pleanála leis an gcóras rialaithe tógála. Tá siad bunaithe ar dhá phíosa reachtaíochta ar leith nach bhfuil aon bhaint acu lena chéile, agus cuirtear i bhfeidhm iad ag dhá údarás ar leith atá iomlán scartha óna chéile faoin dlí. Tá dhá nós imeachta éagsúla ceadaithe faoin reachtaíocht chun na córais pleanála agus rialaithe tógála faoi leith a chur i bhfeidhm.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites