Mayo County Council logo

Rialacháin um Tháirgí Foirgníochta

Cur síos ar na Rialacháin um Tháirgí Foirgníochta

Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Táirgí Foirgníochta) (I.R. Uimh. 225 de 2013)

De réir Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Táirgí Foirgníochta), ní mór do na táirgí foirgníochta uile atá ar an margadh agus atá faoi réir chaighdeáin chomhchuibhithe a bheith marcáilte le “CE”. Tá sé i gceist ag na Rialacháin um Tháirgí Foirgníochta a chinntiú go bhfuil eolas iontaofa – i bhfoirm Dearbhuithe Feidhmíochta – ar fáil i dtaobh feidhmíocht táirgí atá á ndíol san Eoraip.

Tá sé ríthábhachtach go bhfuil aon táirge a úsáidtear i bhfoirgnimh nó in oibreacha tógála oiriúnach don úsáid a bhfuil sé ceaptha lena aghaidh agus do na cúinsí ina n-úsáidfear é.

Is ionann “táirge foirgníochta” agus táirge nó pacáiste feistiúcháin ar bith a dhéantar agus a dhíoltar chun go bhfeisteofar go buan in oibreacha tógála nó in aon chuid d'oibreacha den chineál sin é, agus go bhfuil feidhmíocht na n-oibreacha tógála i dtaobh na mbunriachtanas a chaithfidh oibreacha tógála a chomhlánú ag brath ar fheidhmíocht an táirge seo.

Is ionann “pacáiste feistiúcháin” agus táirge foirgníochta curtha ar an margadh ag déantúsóir amháin ach atá déanta de dhá chomhpháirt ar leith ar a laghad a chaithfear a chur le chéile sula n-úsáidtear sna hoibreacha foirgníochta iad.

Ba chóir duit a chinntiú go bhfuil tú féin, do thógálaí, do dhearthóir/deimhnitheoir sannta agus do chuid soláthraithe eolach ar riachtanais na Rialachán um Tháirgí Foirgníochta.

Tá nóta faisnéise ar na Rialacháin um Tháirgí Foirgníochta ar fáil (i mBéarla) ar:

http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/BuildingStandards/FileDownLoad,30649,en.pdf

Tá tuilleadh eolais (i mBéarla) ar fáil chomh maith ar:

http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/BuildingStandards/ConstructionProductsRegulationCPR/

 

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites