Mayo County Council logo

Rialú Tógála

Céard is Rialú Tógála ann?

Baineann an córas um rialú tógála le dearadh agus tógáil foirgnimh nua, mar aon le síntí le, athruithe ábhartha do, agus roinnt athruithe in úsáid foirgnimh atá ann cheana féin.  Ní mór, de réir an dlí, go ndearfar agus go dtógfar foirgnimh de réir na Rialachán Foirgníochta.

Is í Comhairle Contae Mhaigh Eo an tÚdarás Rialaithe Tógála do limistéir riaracháin Chontae Mhaigh Eo. Is é cúram an Údaráis Rialaithe Tógála na hAchtanna um Rialú Foirgníochta 1990 agus 2007, mar aon leis na Rialacháin déanta faoi na hAchtanna sin, a chur i bhfeidhm. Áirítear leis seo próiseail iarratas ar Dheimhnithe um Shábháilteacht ó Dhóiteán agus Deimhnithe Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas, agus mar aon le Fógraí Tosaithe agus Deimhnithe Críochnaithe a dhearbhú. Tá sé de chead acu, dá lánrogha féin, iniúchtaí a dhéanamh ar fhoirgnimh lena chinntiú go bhfuil na Rialacháin Foirgníochta á gcomhlíonadh. Tá sé de cheart acu eolas a lorg i dtaobh oibreacha atá faoi réir na Rialachán Foirgníochta agus tá cumhachtaí forfheidhmithe agus/nó ionchúisimh acu i gcásanna a bhfuil na Rialacháin Foirgníochta á sárú.

Ba chóir duit a thabhairt do d’aire áfach, gurb iad dearthóirí, tógálaithe agus úinéirí an fhoirgnimh is mó atá freagrach as comhlíonadh na rialachán de réir na nAchtanna um Rialú Foirgníochta.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites