Mayo County Council logo

Soilsiú Poiblí

Tuairisc a dhéanamh ar sholas lochtach sráide

Is iad Electric Skyline Ltd. a chothabhálann na soilse poiblí i gContae Mhaigh Eo. Chun tuairisc a dhéanamh ar shoilse poiblí atá cliste nó fabhtach, déan teagmháil le Electric Skyline ar 1890 FAULTS (328587), nó gliogáil anseo chun foirm taifeadta a chomhlánú.

Electric Skyline logo  

Suíomh Idirlín - Electric Skyline

Ríomhphost:      mayo@electricskyline.ie

Téacs:        087 1955076

Íosghlao:   1890 FAULTS (.i. 1890 328587)

 

Tabhair an méid den eolas a leanas agus is féidir agus fabht á thuairisciú agat:

  • An uimhir atá ar an gcuaille
  • Ainm an bhaile nó sráidbhaile agus ainm na sráide
  • Suíomh an tsolais (lasmuigh de theach uimhir 25, mar shampla)
  • D’ainm féin agus d’uimhir ghutháin
  • An cineál fabht atá i gceist

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites