Mayo County Council logo

Suíomh á forbairt

Níl an suíomh idirlín seo ar fáil faoi láthair de dheasca obair riachtanach athchóirithe atá á dhéanamh air.  Má tá ceist phráinneach agat is féidir teagmháil a dhéanamh le Rannóg na Rátaí i gComhairle Contae Mhaigh Eo ar:

Teil: (094)902 44 44
R-phost: Rates@mayococo.ie

Is le hUisce Éireann a dhéantar teagmháil anois má tá ceist ar bith agat maidir le seirbhísí uisce.  Áirítear leis seo ceisteanna faoi do chuntas agus faoi bhillí.

Déan teagmháil le hUisce Éireann

  • Níl thiocfaidh aon athrú ar do tháillí uisce ná ar a mhinice is a fhaigheann tú billí.
  • Beidh do bhillí uisce ag teacht ó Uisce Éireann as seo amach.
  • Déan do chuid íocaíochtaí uile le hUisce Éireann as seo amach.

Déan teagmháil le hUisce Éireann má tá aon cheist agat faoi do chuntas nó faoi sheirbhísí uisce.

1. Suíomh idirlín: www.water.ie/business
2. Twitter: @IWCare
3. Boards: www.boards.ie/irishwater
4. Ríomhphost: business@irishwater.ie

Seoladh Poist: Uisce Éireann, PO Box 448, South City Delivery Office, Cathair Chorcaí

Ceisteanna ginearálta, lena n-áirítear billí, íocaíochtaí agus seirbhís do chustaiméirí:

Teil: 1850 778 778 nó + 353 1 707 2827 (9 r.n.-5.30 i.n., Luan go hAoine)

Ceisteanna faoi sholáthar uisce agus cásanna éigeandála

Teil: 1850 278 278 nó + 353 1 707 2828 (24 uair, seacht lá na seachtaine)

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites