Mayo County Council logo

Táillí i gcomhair Seirbhísí Uisce

Táillí Uisce

Gearrann Comhairle Contae Mhaigh Eo táillí Uisce agus Dramhuisce ar úsáideoirí tráchtála a bhfuil ceangal acu den phríomhlíona poiblí.

Seo a leanas luach na táillí uisce ag Comhairle Contae Mhaigh Eo don bhliaiin 2015:

  • Táille sheasta €125 in aghaigh an chustaiméara.
  • Gearrfar muirear €125 ar chustaiméirí atá ceangailte den chóras poiblí séarachais ach nach bhfaigheann a gcuid uisce ón soláthar poiblí uisce.
  • Gearrfar muirear toirtmhéadrach uisce de €0.97/m3 ar chustaiméirí a fhaigheann a gcuid uisce ón soláthar poiblí uisce.
  • Gearrfar muirear toirtmhéadrach fuíolluisce de €1.43/m3 ar chustaiméirí atá ceangailte den chóras poiblí séarachais.
  • Sa chás go n-úsáidtear an t-uisce i gcomhair cúrsaí tí agus cúrsaí gnó araon, beidh lamháltas tí 225m3 (49,500 galún) i gceist.

Fiosrúcháin

Seirbhísí agus Táillí Uisce
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : 094 9024444
R-phost : nondomesticmetering@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n. agus 2:00 i.n to 5:00 i.n.

Seirbhísí ar líne

 

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites