Mayo County Council logo

An Scéim um Chóiríocht ar Cíos (SCC)

Aonad na Scéime um Chóiríocht ar Cíos

Comhairle Contae Mhaigh Eo
Teach an Choláiste
Bóthar an Stáisiúin
Béal Átha na Muice
Teileafón : Patsy McNulty, Gerri Joyce, Bernie Groarke, Julie Ryan, Dympna Maloney & Linda Broderick ar 094-9251495
R-phost : ras@mayococo.ie
Oscailte: 9 r.n. - 1 i.n. agus 2 i.n. - 5 i.n.

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites