Mayo County Council logo

Tithíocht

Aonad na Scéime um Chóiríocht ar Cíos

Oifigí Cathartha Chathair na Mart
Sráid Altamont
Cathair na Mart
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : Teil: Patsy McNulty ar (098) 50414; Gerri Joyce ar (098) 50446; Darragh McHugh ar (098) 504488
R-phost : Ríomhphost: ras@mayococo.ie
Oscailte: Uaireanta Oscailte: 9 r.n. - 1 i.n. agus 2 i.n. - 5 i.n.

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites