Mayo County Council logo

Tithíocht

Eolas do dhaoine ar spéis leo a bheith ina dtionóntaí faoin Scéim SCC

D’athraigh an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil a gcuid nósanna imeachta i mí Aibreáin 2011. Dá bhrí sin, ní mór do chuile dhuine a fhaigheann an Fóirdheontas Cíosa dul faoi mheasúnú le haghaidh Cúnamh Tithíochta Sóisialta ag an oifig tithíochta áitiúil, in áit a bheith ag plé go díreach leis an Aonad SCC.

Déanfaidh an oifig áitiúil tithíochta measúnú ar d’iarratas ar Thacaíocht Tithíochta Sóisialta  a luaithe is a fhaightear é, agus déanfar cinneadh faoi d’incháilíocht dá leithéid. Má mheastar incháilithe do Thacaíocht Tithíochta Sóisialta thú, déanfar do chás a mheas i dtaobh an bhealaigh is fearr chun freastal ort (Teach de chuid na Comhairle, Tithíocht Dheonach, SCC, Cíos nó Iasacht). Má cheaptar gurb í an Scéim um Chóiríocht ar Cíos an socrú is feiliúnaí do na dálaí tithíochta ina bhfuil tú, cuirfear d'iarratas ar aghaigh chuig an Aonad SCC chun lóistín oiriúnach a fháil duit.

Déan teagmháil le hOifig an Cheantair Bhardasaigh in a bhfuil tú lonnaithe: Sonraí Teagmhála

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites