Mayo County Council logo

Ceisteanna Coitianta faoi Chúrsaí Tithíochta


Tithíocht

Question: Cé leis a mbaineann an Scéim Tithíochta Inacmhainne?

Answer:

Is éard atá i gceist leis an Scéim Tithíochta Inacmhainne ná tithe nua a thógáil i gceantair ina bhfuil tithe ró-chostasach do cheannaitheoirí tí ar ioncam íseal. Díolfar na tithe ar chostphraghas do cheannaitheoirí den chéad iarracht atá incháilithe don scéim, agus tairgítear iad ar lascaine shuntasach ó luach mhargaidh thithe dá macasamhail sa cheantar.

Tá breis eolais le fáil ó Oifig an Cheantair Bhardasaigh ina bhfuil tú: Sonraí Teagmhála

For more information, contact:

Rannóg Tithíochta

Last updated: 03/10/2007


Tithíocht

Question: Céard í an Scéim Tacaíochta Caipitil?

Answer:

Cuireann sí cóiríocht ar fáil, aonaid le seomra codlata amháin nó dhá cheann go  hiondúil, chun freastal ar riachtanais speisialta tithíochta, mar shampla riachtanais dhaoine aosta, riachtanais daoine atá faoi mhíchumas, nó riachtanais teaghlaigh beaga.

Le breis eolais a fháil, déan teagmháil le hOifig an Cheantair Bhardasaigh ina bhfuil tú lonnaithe: Sonraí Teagmhála

For more information, contact:

Rannóg Tithíochta

Last updated: 03/10/2007


Tithíocht

Question: Céard atá ar fáil do Dhaoine gan Dídean?

Answer:

Tá raon leathan cumhachtaí ag údaráis áitiúla chun cóiríocht a chur ar fáil do dhaoine gan dídean. Mar aon le tithíocht a chur ar fáil go díreach, tig le húdaráis áitiúla socraithe a dhéanamh le heagraíochtaí deonacha chun cóiríocht a chur ar fáil do dhaoine gan dídean, cúnamh airgeadais nó eile a chur ar fáil dóibh, agus, más gá, cóiríocht phríobháideach a sholáthar.

Le breis eolais a fháil féach ar an mír Cóiríocht do Dhaoine gan Dídean

 

For more information, contact:

Rannóg Tithíochta

Last updated: 03/10/2007


Tithíocht

Question: Cá bhfuil an oifig tithíochta is gaire dom?

Answer:

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach teagmháil a dhéanamh leis an Rannóg Tithíochta sa Cheantar Bardasach in a bhfuil tú chun: Sonraí Teagmhála

For more information, contact:

Rannóg Tithíochta

Last updated: 10/11/2015

Sonraí Teagmhála

Scéim um Chóiríocht ar Cíos (SCC), Lároifig Tithíochta - Béal Átha na Muice
Teach an Choláiste
Bóthar an Stáisiúin
Béal Átha na Muice
(094) 9251495

Oifigí Cheantar Bardasach Bhéal an Átha
Oifigí Cathartha Bhéal an Átha
Plás Arran
Béal an Átha
(096) 76100

Oifigí Cheantar Bardasach Chlár Chlainne Mhuiris
Bóthar Chill Cholmáin
Clár Chlainne Mhuiris: (094) 9372310

Oifig Tithíochta Bhaile an Róba:
Bóthar Chill Mheáin
Baile an Róba: (094) 9541111

Oifigí Cheantar Bardasach Iarthar Mhaigh Eo
Ionad Cathartha Bhéal an Mhuirthead
Bóthar na hEaglaise
Béal an Mhuirthead
(097) 81004

Oifig Tithíochta Chathair na Mart
Sráid Altamount
Cathair na Mart
(098) 50400

Oifig Cheantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
094 9024444

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites