Mayo County Council logo

Tithíocht: Cóiríocht do Dhaoine gan Dídean

Cóiríocht do Dhaoine gan Dídean

Cóiríocht do Dhaoine gan Dídean

Más duine tú atá gan dídean, duine a chodlaíonn taobh amuigh nó atá i mbaol a bheith gan dídean, is gá duit dul go dtí an Oifig Tithíochta i do cheantar bardasach idir 9.00am agus 5pm (dúnta i gcomhair lóin ó 1-2pm). Má bhíonn cúnamh uait taobh amuigh de na huaireanta sin, téigh go dtí Stáisiún Áitiúil na nGardaí.  

Nuair a théann tú go dtí an oifig áitiúil tithíochta beidh aitheantas fótagrafach de dhíth ort, cárta seirbhíse poiblí, ceadúnas tiomána nó pas. Beidh cruthúnas ar ioncam reatha / íocaíocht leasa shóisialaigh – dúillín pá ó fhostóir nó ó Oifig an Phoist.

Oifigeach um Marthanacht Tionóntachta
Cuireann Comhairle Contae Mhaigh Eo tacaíocht ar fáil maidir le marthanacht tionóntachta tríd an Oifigeach um Marthanacht Tionóntachta.

Má tá baol ann go gcuirfí deireadh le do thionóntacht nó más úinéir tí tú atá i mbaol do theach a chailliúint, déan teagmháil leis an Oifigeach um Marthanacht Tionóntachta ar 094 9052007.

Sonraí Teagmhála

An Oifig Tithíochta,

Teach an Choláiste,
Br. an Stáisiúin,
Béal Átha na Muice,
Co. Mhaigh Eo
(094) 9251495

An t-Aonad um Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT)
Teach an Choláiste,
Br. an Stáisiúin,
Béal Átha na Muice,
Co. Mhaigh Eo
(094) 9251495

Scéim um Chóiríocht ar Cíos (SCC)
Teach an Choláiste,
Br. an Stáisiúin,
Béal Átha na Muice,
(094) 9251495

Oifigí Cheantar Bardasach Bhéal an Átha
Oifigí Cathartha Bhéal an Átha

Plás Arran

Béal an Átha
(096) 76100

Oifigí Cheantar Bardasach Chlár Chlainne Mhuiris
Bóthar Chill Cholmáin
Clár Chlainne Mhuiris: 094) 9372310

Oifig Tithíochta Bhaile an Róba:
Bóthar Chill Mheáin
Baile an Róba: (094) 9541111

Oifigí Cheantar Bardasach Iarthar Mhaigh Eo
Ionad Cathartha Bhéal an Mhuirthead
Bóthar na hEaglaise
Béal an Mhuirthead
(097) 81004

Oifig Tithíochta Chathair na Mart
Sráid Altamount
Cathair na Mart
(098) 50400

Oifig Cheantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
094 9024444

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites