Mayo County Council logo

Scéimeanna Deontais

Scéimeanna Deontais

Ar an 1 Samhain 2007 tháinig trí scéim nua deontais nua i bhfeidhm in áit an Deontais do Dhaoine faoi Mhíchumas agus an Deontais um Chóiriú Riachtanach.  Tá na scéimeanna nua seo ar fad á riaradh ag Comhairle Contae Mhaigh Eo.

An Deontas um Áiseanna Soghluaisteachta i dTithe

Cuireann an deontas seo maoiniú ar fáil chun oibreacha bunúsacha a dhéanamh ar thithe chun dul i ngleic leis na fadhbanna soghluaisteachta a bhíonn ag daoine aosta go príomha, agus daoine eile freisin. I measc na socruithe a mhaoinítear faoin scéim tá:

  • Greimráille;
  • Rampaí rochtana;
  • Cithfholcadáin boinn leibhéalta;
  • Ardaitheoirí staighre; agus
  • Mionoibreacha eile a meastar gurb éigeantach iad chun freastal ar riachtanais soghluaisteachta duine den teaghlach.

Deontas na nÁiseanna Soghluaiste - Foirm Iarratais

An Deontas um Oiriúnú Tithe do Dhaoine faoi Mhíchumas

Tá an deontas seo ar fáil chun oibreacha a mhaoiniú a bhfuil gá réasúnta leo chun teach a chur in oiriúint do dhuine atá faoi mhíchumas, .i. duine a bhfuil máchail fhisiceach, lagú céadfach, nó lagú intleachta orthu, nó a bhíonn i ndrochshláinte intinne ar bhonn seasta. I measc na n-oibreacha a cheadaítear faoin scéim tá rampaí rochtana, leithris ar urlár na talún, ardaitheoirí staighre, cithfholcadáin inrochtana, socruithe chun an áit a chur in oiriúint do chathaoir rothaí, síntí, agus aon oibreacha eile a bhfuil gá réasúnta leo chun teach a chur in oiriúint do dhuine atá faoi mhíchumas.

Deontas chun Teach a chur in Oiriúint do Dhuine faoi Mhíchumas - Foirm Iarratais

An Deontas um Chúnamh Tithíochta do Dhaoine Scothaosta

Tá an scéim seo ar fáil do dhaoine scothaosta a bhfuil drochchaoi ar an teach acu chun an teach sin a dheisiú nó a chóiriú mar is cuí.   Áirítear i measc na n-oibreacha a mhaoinítear faoin scéim seo: deisiúcháin nó feabhsuithe déanmhasacha; ath-shreangú; deisiúcháin d'fhuinneoga nó doirse nó cinn nua ina n-ionad; feistiú córas teasa; soláthar uisce agus seirbhísí sláintíochta; glantachán; péinteáil agus tirimlíneáil.

Deontas Cúnaimh Tithíochta do Dhaoine Scothaosta - Foirm Iarratais

Ba cheart foirmeacha iarratais agus iad comhlánaithe a chur isteach chuig d’Oifig Cheantar Bardasach.

Sonraí Teagmhála

An Oifig Tithíochta,

Teach an Choláiste,
Br. an Stáisiúin,
Béal Átha na Muice,
Co. Mhaigh Eo
(094) 9251495

An t-Aonad um Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT)
Teach an Choláiste,
Br. an Stáisiúin,
Béal Átha na Muice,
Co. Mhaigh Eo
(094) 9251495

Scéim um Chóiríocht ar Cíos (SCC)
Teach an Choláiste,
Br. an Stáisiúin,
Béal Átha na Muice,
(094) 9251495

Oifigí Cheantar Bardasach Bhéal an Átha
Oifigí Cathartha Bhéal an Átha

Plás Arran

Béal an Átha
(096) 76100

Oifigí Cheantar Bardasach Chlár Chlainne Mhuiris
Bóthar Chill Cholmáin
Clár Chlainne Mhuiris: 094) 9372310

Oifig Tithíochta Bhaile an Róba:
Bóthar Chill Mheáin
Baile an Róba: (094) 9541111

Oifigí Cheantar Bardasach Iarthar Mhaigh Eo
Ionad Cathartha Bhéal an Mhuirthead
Bóthar na hEaglaise
Béal an Mhuirthead
(097) 81004

Oifig Tithíochta Chathair na Mart
Sráid Altamount
Cathair na Mart
(098) 50400

Oifig Cheantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
094 9024444

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites