Mayo County Council logo

Scéimeanna Deontais

Scéimeanna Deontais

Ar an 1 Samhain 2007 tháinig trí scéim nua deontais nua i bhfeidhm in áit an Deontais do Dhaoine faoi Mhíchumas agus an Deontais um Chóiriú Riachtanach.  Tá na scéimeanna nua seo ar fad á riaradh ag Comhairle Contae Mhaigh Eo.

An Deontas um Áiseanna Soghluaisteachta i dTithe

Cuireann an deontas seo maoiniú ar fáil chun oibreacha bunúsacha a dhéanamh ar thithe chun dul i ngleic leis na fadhbanna soghluaisteachta a bhíonn ag daoine aosta go príomha, agus daoine eile freisin. I measc na socruithe a mhaoinítear faoin scéim tá:

  • Greimráille;
  • Rampaí rochtana;
  • Cithfholcadáin boinn leibhéalta;
  • Ardaitheoirí staighre; agus
  • Mionoibreacha eile a meastar gurb éigeantach iad chun freastal ar riachtanais soghluaisteachta duine den teaghlach.

Deontas na nÁiseanna Soghluaiste - Foirm Iarratais

An Deontas um Oiriúnú Tithe do Dhaoine faoi Mhíchumas

Tá an deontas seo ar fáil chun oibreacha a mhaoiniú a bhfuil gá réasúnta leo chun teach a chur in oiriúint do dhuine atá faoi mhíchumas, .i. duine a bhfuil máchail fhisiceach, lagú céadfach, nó lagú intleachta orthu, nó a bhíonn i ndrochshláinte intinne ar bhonn seasta. I measc na n-oibreacha a cheadaítear faoin scéim tá rampaí rochtana, leithris ar urlár na talún, ardaitheoirí staighre, cithfholcadáin inrochtana, socruithe chun an áit a chur in oiriúint do chathaoir rothaí, síntí, agus aon oibreacha eile a bhfuil gá réasúnta leo chun teach a chur in oiriúint do dhuine atá faoi mhíchumas.

Deontas chun Teach a chur in Oiriúint do Dhuine faoi Mhíchumas - Foirm Iarratais

An Deontas um Chúnamh Tithíochta do Dhaoine Scothaosta

Tá an scéim seo ar fáil do dhaoine scothaosta a bhfuil drochchaoi ar an teach acu chun an teach sin a dheisiú nó a chóiriú mar is cuí.   Áirítear i measc na n-oibreacha a mhaoinítear faoin scéim seo: deisiúcháin nó feabhsuithe déanmhasacha; ath-shreangú; deisiúcháin d'fhuinneoga nó doirse nó cinn nua ina n-ionad; feistiú córas teasa; soláthar uisce agus seirbhísí sláintíochta; glantachán; péinteáil agus tirimlíneáil.

Deontas Cúnaimh Tithíochta do Dhaoine Scothaosta - Foirm Iarratais

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites