Mayo County Council logo

ÍCT - Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta

Sonraí na Scéime

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta

Scéim nua Tacaíochta Tithíochta is ea an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT), a chuirfear i bhfeidhmde réir a chéile. Tá sé i gceist go dtógfaidh an ÍCT áit an Fhóirdheontais Chíosa i gcás daoine a bhfuil tithíocht de dhíth orthu go fadtéarmach. Ní cheadaítear ach daoine atá cáilithe le haghaidh cúnamh tithíochta cheana féin cur isteach ar ÍCT (Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta).

Má d’éirigh le d’iarratas ar chúnamh tithíochta, agus tú incháilithe don scéim seo dá bharr, ní mór duit do lóistín príobháideach féin a fháil ar cíos (taobh istigh de na teorainneacha cíosa leagtha amach – féach thíos). Íocfaidh an tÚdarás Áitiúil an cíos díreach leis an tiarna talún, agus íocfaidh an tionónta cíos leis an údarás áitiúil, bunaithe ar an scéim cíosanna difreálacha. Beidh an cíos seo bunaithe ar ioncam seachtainiúil do theaghlaigh, agus oibreoidh sé mórán mar an gcéanna leis an gcaoi a n-oibríonn na cíosanna difreálacha ar thithe de chuid an údaráis áitiúil.

Chun tuilleadh eolais a fháil, breathnaigh ar na bileoga eolais a leanas don Tionónta agus don Tiarna Talún.

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta - Bileog Eolais (PDF, 913 KB) (Béarla) (pdf - 1,427 kb)


ÍCT - Uasteorainneacha Cíosa (PDF 259 KB) (pdf - 252 kb)


Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites