Mayo County Council logo

ÍCT - Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta

Sonraí na Scéime

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta

Scéim nua Tacaíochta Tithíochta is ea an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT), a chuirfear i bhfeidhmde réir a chéile. Tá sé i gceist go dtógfaidh an ÍCT áit an Fhóirdheontais Chíosa i gcás daoine a bhfuil tithíocht de dhíth orthu go fadtéarmach. Ní cheadaítear ach daoine atá cáilithe le haghaidh cúnamh tithíochta cheana féin cur isteach ar ÍCT (Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta).

Má d’éirigh le d’iarratas ar chúnamh tithíochta, agus tú incháilithe don scéim seo dá bharr, ní mór duit do lóistín príobháideach féin a fháil ar cíos (taobh istigh de na teorainneacha cíosa leagtha amach – féach thíos). Íocfaidh an tÚdarás Áitiúil an cíos díreach leis an tiarna talún, agus íocfaidh an tionónta cíos leis an údarás áitiúil, bunaithe ar an scéim cíosanna difreálacha. Beidh an cíos seo bunaithe ar ioncam seachtainiúil do theaghlaigh, agus oibreoidh sé mórán mar an gcéanna leis an gcaoi a n-oibríonn na cíosanna difreálacha ar thithe de chuid an údaráis áitiúil.

Chun tuilleadh eolais a fháil, breathnaigh ar na bileoga eolais a leanas don Tionónta agus don Tiarna Talún.

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta - Bileog Eolais (PDF, 913 KB) (Béarla) (pdf - 1,427 kb)


ÍCT - Uasteorainneacha Cíosa (PDF 259 KB) (pdf - 252 kb)


Sonraí Teagmhála i gcomhair ÍCT

Sonraí Teagmhála Aonaid um Íocaíocht Chúnaimh Tithíochta

An tAonad um Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta

An Oifig Tithíochta

Bóthar an Choláiste

Béal Átha na Muice

(094) 9251495

 

Oifigí Cheantar Bardasch Bhéal an Átha

Oifigí Cathartha Bhéal an Átha

Plás Arran

Béal an Átha

(096) 76100

 

Oifigí Cheantar Bardasach Chlár Chlainne Mhuiris

Bóthar Chill Cholmáin

Clár Chlainne Mhuiris (094) 9372310

 

Oifig Tithíochta Bhaile an Róba:

Bóthar Chill Mheáin

Baile an Róba: (094) 9541111

 

 Oifigí Cheantar Bardasach Iarthar Mhaigh Eo

Ionad Cathartha Bhéal an Mhuirthead

Bóthar na hEaglaise

Béal an Mhuirthead

(097) 81004

 

Oifig Tithíochta Chathair na Mart

Sráid Altamount

Cathair na Mart

(098) 50400

 

Oifig Cheantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh

Áras an Chontae

An Meal

Caisleán an Bharraigh

094 9024444

 

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites