Mayo County Council logo

Iasachtaí ón Údarás Áitiúil

Iasachtaí ón údarás áitiúil chun teach a cheannach nó a fheabhsú

Tithíocht: Iasachtaí ón Údarás Áitiúil

Iasachtaí ón údarás áitiúil le haghaidh teach a cheannach agus a fheabhsú

 

  • Iasacht Tí Atógáil Éireann

Mar cheannaitheoir céaduaire, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar Iasacht Tithíochta Atógáil Éireann le réadmhaoin nua nó dara láimhe a cheannach, nó le do theach féin a thógáil. Tá sonraí iomlána, áireamhán morgáiste agus foirm iarratais le fáil ach cliceáil ar an nasc thíos.

http://rebuildingirelandhomeloan.ie/

Líne chabhrach d’fhiosrúchain: 051 349720

 

  • Iasacht Atógála

Tá iasachtaí ar fáil le haghaidh tithe a atógáil, a dheisiú agus a fheabhsú.

  • Is gá gur teach ar féidir cónaí ann é, agus is ní mór don áras i gceist a bheith ina phríomháit chónaithe ag an iarratasóir
  • Is gá go mbeadh an réadmhaoin oiriúnach le haghaidh atógála, deisithe agus feabhsaithe de réir mar is gá,
  • Uasteorainneacha Ioncaim: Ollioncam bliantúil nach mó ná €50,000 a bheith agat mar iarrthóir aonair, nó comhioncam nach mó ná €75,000 mar chomhiarrthóirí.
  • Ní féidir suim níos mó ná €38,000.00 a fháil ar iasacht.
  • Baineann ráta athraitheach úis leis an iasacht.

Sonraí Teagmhála

An Oifig Tithíochta,

Teach an Choláiste,
Br. an Stáisiúin,
Béal Átha na Muice,
Co. Mhaigh Eo
(094) 9251495

An t-Aonad um Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT)
Teach an Choláiste,
Br. an Stáisiúin,
Béal Átha na Muice,
Co. Mhaigh Eo
(094) 9251495

Scéim um Chóiríocht ar Cíos (SCC)
Teach an Choláiste,
Br. an Stáisiúin,
Béal Átha na Muice,
(094) 9251495

Oifigí Cheantar Bardasach Bhéal an Átha
Oifigí Cathartha Bhéal an Átha

Plás Arran

Béal an Átha
(096) 76100

Oifigí Cheantar Bardasach Chlár Chlainne Mhuiris
Bóthar Chill Cholmáin
Clár Chlainne Mhuiris: 094) 9372310

Oifig Tithíochta Bhaile an Róba:
Bóthar Chill Mheáin
Baile an Róba: (094) 9541111

Oifigí Cheantar Bardasach Iarthar Mhaigh Eo
Ionad Cathartha Bhéal an Mhuirthead
Bóthar na hEaglaise
Béal an Mhuirthead
(097) 81004

Oifig Tithíochta Chathair na Mart
Sráid Altamount
Cathair na Mart
(098) 50400

Oifig Cheantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
094 9024444

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites