Mayo County Council logo

Iasachtaí ón Údarás Áitiúil

Iasachtaí ón údarás áitiúil chun teach a cheannach nó a fheabhsú

Mura féidir leat morgáiste a fháil ó bhanc nó cumann foirgníochta srl. chun teach a cheannach nó a thógáil, d’fhéadfá a bheith i dteideal iasachta ó d’údarás áitiúil.

An bhfuil mé incháilithe?

  • Cáilíonn tú más féidir leat a thaispeáint don údarás áitiúil nach bhfuil tú in ann iasacht a fháil ó bhanc ná ó chumann foirgníochta, agus 
  • tá teach de dhíth ort
  • tá ioncam níos lú ná €50,000 in aghaidh na bliana agat más iarratasóir aonair thú, nó €75,000 i gcás comhiarratasóirí.
  • tá an príomhshaothraí fostaithe ar bhonn leanúnach le dhá bhliain anuas (féinfhostaíocht san áireamh), agus an t-iarratasóir eile fostaithe le bliain amháin ar a laghad (ach déanfar eisceacht anseo i gcásanna áirithe)
  • más tionónta de chuid an údaráis áitiúil thú nó tionónta ceannaigh ar mian leat teach príobháideach a cheannach agus do theach reatha a thabhairt ar láimh don údarás áitiúil, nó 
  • má tá tú i do thionónta ar feadh tréimhse níos faide ná bliain i dteach a sholáthraigh comhlacht deonach faoin Scéim Fóirdheontas Cíosa agus más mian leat teach príobháideach a cheannach agus do theach reatha a thabhairt ar láimh don chomhlacht deonach.

Cén costas a bheidh ar na haisíocaíochtaí?

Ráta aithraitheach úis a ghearrtar ar iasachtaí ón údarás áitiúil .i. téann sé suas agus síos ag brath ar ghluaiseachtaí i rátaí athraitheacha úis na gcumann foirgníochta. Is é 2.30% an ráta úis a ghearrtar faoi láthair, gan árachas um chosaint morgáiste san áireamh.

Sonraí Teagmhála

Scéim um Chóiríocht ar Cíos (SCC), Lároifig Tithíochta - Béal Átha na Muice
Teach an Choláiste
Bóthar an Stáisiúin
Béal Átha na Muice
(094) 9251495

Oifigí Cheantar Bardasach Bhéal an Átha
Oifigí Cathartha Bhéal an Átha
Plás Arran
Béal an Átha
(096) 76100

Oifigí Cheantar Bardasach Chlár Chlainne Mhuiris
Bóthar Chill Cholmáin
Clár Chlainne Mhuiris: (094) 9372310

Oifig Tithíochta Bhaile an Róba:
Bóthar Chill Mheáin
Baile an Róba: (094) 9541111

Oifigí Cheantar Bardasach Iarthar Mhaigh Eo
Ionad Cathartha Bhéal an Mhuirthead
Bóthar na hEaglaise
Béal an Mhuirthead
(097) 81004

Oifig Tithíochta Chathair na Mart
Sráid Altamount
Cathair na Mart
(098) 50400

Oifig Cheantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
094 9024444

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites