Mayo County Council logo

Liúntas Morgáiste

Scéim Liúntas Morgáiste

Íoctar liúntas suas chuig €11,428 thar thréimhse 5 bliana do thionóntaí nó do thionóntaí-cheannaitheoirí ón údarás áitiúil, nó tionónta i dtithíocht curtha ar fáil faoin Scéim Tithíochta Deonaí um Fhóirdheontais Chíosa, chun cabhrú leo teach príobháideach a cheannach nó a thógáil ar mhorgáiste.

An gCáilíonn Mé?

Más

  • tionónta nó tionónta-cheannaitheoir de chuid an údaráis áitiúil thú ar mhaith leat teach príobháideach a cheannach, agus an teach atá agat a thabhairt ar ais don údarás áitiúil,

  • más tionónta thú le breis agus bliain caite agat i dteach atá curtha ar fáil ag comhlacht deonach faoin Scéim um Fhóirdheontais Chíosa, ar mhaith leat teach príobháideach a cheannach agus an teach atá agat a thabhairt ar ais don chomhlacht deonach,is féidir leat cur isteach ar liúntas mhorgáiste.

Cé mhéád atá sa Liúntas?

Go hiondúil is fiú €11,428 an liúntas. Íoctar go díreach don ghníomhaireacht iasachta é, agus laghdaíonn sé na híocaíochtaí ar do mhorgáiste i ngach ceann de na chéad cúig bliana den mhorgáiste - le €3,555 sa chéad bhliain, € 2,793 sa dara bliain, €2,032 sa tríú bliain, €1,778 sa cheathrú bliain, agus le €1,270 sa chúigiú bliain. Ní féidir leis an liúntas a íoctar in aon bhliain amháin a bheith níos mó ná luach na n-aisíocaíochtaí ar an morgáiste. Dá mbeadh, mar shampla, €3,174 le híoc agat ar do mhorgáiste sa chéad bhliain, bheadh €3,174 sa liúntas.

Go ginearálta, beidh aisíocaíochtaí morgáiste agat fós, fiú amháin leis an liúntas morgáiste san áireamh. Mar shampla, le morgáiste €100,000 thar 20 bliain ó d’údarás áitiúil, le hús athraitheach agus é ag seasamh faoi láthair ag 3.25% (Bealtaine 2001), (cosaint mhorgáiste ag 0.5615% fágtha ar lár), d’ísleodh an liúntas morgáiste d’aisíocaíochtaí míosúla (roimh fhaoiseamh cánach ioncaim ar ús morgáiste) sa chéad bhliain ó €738 síos tuairim is €442 in aghaidh na míosa.

Mura bhfuil tú in ann morgáiste a fháil ó bhanc nó ó chumann foirgníochta, tig leat bheith incháilithe ar cheann ón údaras áitiúil - cuir ceist ar d'údarás áitiúil faoina n-iasachtaí le haghaidh cheannach tí. Má tá sé i gceist agat teach nua a thógáil, tig leat suíomh ar chostas íseal a fháil ó d’údarás áitiúil mar aon leis an liúntas morgáiste. 

 

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites