Mayo County Council logo

Tithíocht ón Údarás Áitiúil

Tithíocht ón Údarás Áitiúil

Go traidisiúnta ba é an t-údarás áitiúil an príomhsholáthraí tithíochta dóibh siúd nach raibh sé d'acmhainn acu tithíocht ar chaighdeán sásúil a sholáthar dóibh féin. Cé go bhfuil bealaí eile oscailte do dhaoine sna dálaí seo le blianta beaga anuas, is iad na húdaráis áitiúla na príomhsholáthraithe tithíochta sóisialta i gcónaí, agus raon tithíochta á chur ar fáil ar cíos aici chun freastal ar riachtanais éagsúla tithíochta.

An bhfuilim incháilithe?

Má tá tithíocht de dhíth ort, agus mura bhfuil sé d'acmhainn agat é a chur ar fáil duit féin, is féidir leat iarratas a dhéanamh chuig an údarás áitiúil. Tabharfaidh an t-údarás áitiúil leithidí de thosca san áireamh agus an t-iarratas á mheas acu: líon tí, ioncam an teaghlaigh, cóiríocht faoi láthair (más ann dó), bail na cóiríochta sin agus aon dálaí speisialta eile - aois, míchumas, tinneas srl. ina measc. Déan teagmháil le d'údarás áitiúil má cheapann tú go bhfuil tú incháilithe do thithíocht ón údarás áitiúil.

Cén chaoi a ndéantar iarratas?

Bíonn oifigí ar leith ag na húdáráis mhóra áitiúla a dhéileálann go sonrach le hiarratais tithíochta. Bíonn oifigeach ceaptha ag údaráis bheaga áitiúla de ghnáth chun déileáil le ceisteanna tithíochta sa cheantar áirithe sin. Bíonn seoltaí poist agus uimhreacha teileafóin na n-údarás áitiúil liostáilte gar do thús an eolaire teileafóin, sa rannóg a bhaineann le seirbhísí stáit.

Application to Mayo County Council for Social Housing Support  (Béarla) ‌(PDF - 646 KB) 

An féidir liom mo theach a cheannach ón údarás áitiúil?

Tháinig scéim nua i bhfeidhm i mí Eanáir 2016 maidir le tithe de chuid an rialtais áitiúil, atá ann cheana féin, a cheannach. Tá tuilleadh eolais faoin scéim seo ar fáil ach gliogáil ar an nasc a leanas:

http://www.housing.gov.ie/ga/tithiocht/uineireacht-ti/sceim-cheannaigh-tionontai/conas-cheannoidh-me-mo-theach-udarais-aitiuil (nasc seachtrach; osclaítear fuinneog nua)

Tabhair faoi deara go bhfuil athbhreithniú á dhéanamh ar an scéim reatha, an ‘Scéim Cheannaigh (Incriminteach) ag Tionóntaí, 2016’. Tá comhairliúchán poiblí ar siúl faoi láthair ina thaobh, agus is féidir na sonraí siúd a fháil ón nasc a leanas:

http://www.housing.gov.ie/housing/social-housing/tenant-purchase-scheme/public-consultation-review-tenant-incremental-purchase (nasc seachtrach; osclaítear fuinneog nua)

Agus mura bhfuil mé incháilithe?

Mura bhfuil tú incháilithe do thithíocht shóisialta cuirfidh an t-údarás áitiúil ar an eolas thú faoi agus míneoidh siad an chúis lena gcinneadh. Is féidir leis an údarás eolas agus comhairle a thabhairt faoi na bealaí eile atá ann le tithíocht a fháil – Tithíocht Inacmhainne, Iasachtaí Tithíochta ón Údarás Áitiúil srl.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ón Rannóg Tithíochta sa Cheantar Bardasach ina bhfuil tú ag cur fút.

Sonraí Teagmhála

Scéim um Chóiríocht ar Cíos (SCC), Lároifig Tithíochta - Béal Átha na Muice
Teach an Choláiste
Bóthar an Stáisiúin
Béal Átha na Muice
(094) 9251495

Oifigí Cheantar Bardasach Bhéal an Átha
Oifigí Cathartha Bhéal an Átha
Plás Arran
Béal an Átha
(096) 76100

Oifigí Cheantar Bardasach Chlár Chlainne Mhuiris
Bóthar Chill Cholmáin
Clár Chlainne Mhuiris: (094) 9372310

Oifig Tithíochta Bhaile an Róba:
Bóthar Chill Mheáin
Baile an Róba: (094) 9541111

Oifigí Cheantar Bardasach Iarthar Mhaigh Eo
Ionad Cathartha Bhéal an Mhuirthead
Bóthar na hEaglaise
Béal an Mhuirthead
(097) 81004

Oifig Tithíochta Chathair na Mart
Sráid Altamount
Cathair na Mart
(098) 50400

Oifig Cheantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
094 9024444

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites