Mayo County Council logo

Ceadúnais agus Aithint Madraí

Ceadúnais Madra

Má tá madra agat atá os cionn ceithre mhí d’aois, tá sé de cheangal dlí ort ceadúnas a bheith agat, cé is moite d’eisceachtaí áirithe.  Is féidir ceadúnas a eisiúint do dhuine atá os cionn 16 bliana d’aois.

 

Cineálacha ceadúnas madra agus costas:

 

Ceadúnas madra aonair (athnuachan bliantúil) - €20.00

Ceadúnas Saoil Madra a mhairfidh ar feadh saol an mhadra - €140.00

Ceadúnas Ginearálta Madra – a cheadaíonn do dhuine líon neamhshonraithe madraí a choinneáil ag áitreabh atá sonraithe sa cheadúnas - €400

 

Cén chaoi is féidir liom íoc as mo cheadúnas madra?

 

Is féidir Ceadúnais Saoil agus Ceadúnais Aonair Madra a cheannach:

 

ar líne ag www.licences.ie 

nó ó d’Oifig Poist áitiúil

 

Is féidir ceadúnais ghinearálta a cheannach trí Chomhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh 

 Madra gan cheadúnas – fíneáil €100.00 ar an láthair. 

Aithint madraí

Ní mór do mhadraí coiléar a chaitheamh i gcónaí, a léiríonn ainm agus seoladh an úinéara, inscríofa ar an gcoiléar féin nó ar phláta, suaitheantas nó diosca. Is féidir le maor madraí fíneáil €100 a ghearradh ar an láthair i gcás nach mbíonn coiléar aitheantais ar mhadra. Mura n-íoctar an fhíneáil seo laistigh de thréimhse áirithe, d’fhéadfaí an t-uinéir a ionchúiseamh.

 

Micrishliseanna

De réir na Rialachán um Micrishliseadh Madraí, 2015, tá sé de dhualgas dlíthiúil ar úinéirí madraí micrishlis a chur ina gcuid madra(í), sonraí teagmhála a chlárú ar bhunachar sonraí atá faofa ag an Rialtas le haghaidh aithint madraí, agus Teastas Clárúcháin a bheith acu mar fhianaise.

Ní mór micrishlis a chur i ngach coileán agus iad a chlárú. Tá sé in aghaidh an dlí anois madra/coileán a cheannach nó seilbh a ghlacadh air sa chás nach bhfuil micrishlis ann, nach bhfuil sé cláraithe ar bhunachar faofa sonraí agus nach bhfuil Teastas Cláraithe ón mbunachar sonraí seo acu mar fhianaise ar an gclárú seo.

 

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites