Mayo County Council logo

Tafann Iomarcach Madra

Tafann Iomarcach Madra

Sa chás gur dóigh leis an gCúirt Dúiche go ndearnadh núis mar gheall ar thafann iomarcach madra, féadfaidh an Chúirt

  • a ordú duit an núis a laghdú trí rialú cuí a dhéanamh ar an madra;
  • ordú a dhéanamh ag teorannú, ar feadh cibé tréimhse a bheith sonraithe san ordú, an líon madraí a choimeádfaidh tú san áitreabh sin agatsa;
  • ordú a thabhairt an madra a sheachadadh ar mhaor madraí go ndéileálfaidh sé leis de réir fhorálacha an Achta um Rialú Madraí, 1986, amhail is dá mba mhadra nach dteastaíonn an madra.

Ach sula ndéanann tú sin, tá ort úinéir an mhadra a chur ar an eolas leis an bhfoirm seo a líonadh isteach faoin Acht um Rialú Madraí, 1986 (nasc seachtrach)

 

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites