Mayo County Council logo

Pórú Madraí

An tAcht um Bunachais Pórúcháin Madraí 2010

An bhfuil sé mhadra bhaineanna, nó níos mó ná sin, á gcoinneáil agat? Má tá, ba chóir duit an méid a leanas a léamh!

Tháinig rialacháin nua i bhfeidhm in Éirinn ar 1 Eanáir 2012 maidir le madraí.

Baineann na rialacháin le daoine a bhfuil sé mhadra bhaineanna nó níos mó á gcoinneáil acu, atá uile níos sine ná sé mhí d’aois agus in ann pórú.

Seans go mbeidh ort rud a dhéanamh faoi anois!

Ní mór d'éinne a thagann faoi scáth na rialachán seo clárú le Comhairle Contae Mhaigh Eo lena chinntiú go gcloíonn an t-áitreabh acu leis na treoirlínte a eisíodh mar chuid de na rialacháin.

De réir na reachtaíochta seo, tá tréimhse sé mhí ag ionaid pórúcháin madraí atá ann cheana féin iarratas a dhéanamh chuig Comhairle Contae Mhaigh Eo le clárú mar ionad pórúcháin madraí (.i. go dtí 30 Meitheamh 2012). Má tá sé de rún agat ionad nua a chur ar bun, ní mór duit iarratas ar chlárúchán a dhéanamh sula gcuireann tú an t-ionad ar bun.

Link to Guidelines on Dog Breeding Establishments (Béarla)

Is cion é faoi na rialacháin seo gan clárú leis an údárás áitiúil.

Is é an tAcht um Bunachais Pórúcháin Madraí 2010 an píosa reachtaíochta atá i gceist.

D’fhéadfadh sé tarlú go mbaineann na rialacháin le madraí nach n-úsáidtear, agus nach n-úsáidfear choíche chun críocha pórúcháin.

Is féidir le Comhairle Contae Mhaigh Eo é a shoiléirú duit go dtagann nó nach dtagann tú faoi scáth na rialachán.

 

AINM SEOLADH SEOLADH AN ÁITRIBH UASLÍON NA mBITSEACH COINNÍOLLACHA DÁTA ÉAGA CLÁRÚCHÁIN
Alan Moran, Great Western Sheep Dogs Training Derredda, Newport, Co. Mayo mar an gcéanna 18 NÍL 13/11/2018
Beth Nicholls, Cnoc na Gaoithe Kennels & Cattery Shraheens, Balla, Castlebar, Co. Mayo mar an gcéanna 18 NÍL 10/12/2018
Gerard Noone, North Galway Hunt Woodpark, Shrule, Co. Mayo mar an gcéanna 16 NÍL 10/12/2018
Ainmhithe Animal Rescue (CHY 19682) Rathrea, Kincon, Ballina, Co. Mayo mar an gcéanna 26 NÍL 25/02/2018
Kathleen Cox Owenwee Kennels, Leenane Rd., Westport, Co. Mayo mar an gcéanna 26 NÍL 27/09/2018
Jon Binley Massbrook Kennels Socraigh na Broc, Clossaghroe, Foxford, Co. Mayo mar an gcéanna 18 NÍL 27/04/2018
Martin Julian Ballintubber, Kincon Ballina, Co. Mayo mar an gcéanna 30 NÍL 08/10/2018
John Cosgrove Rockfort, Irishtown, Claremorris, Co. Mayo mar an gcéanna 18 NÍL 13/04/2018
Susan L. Finch, Wag Dog Boarding Kennels Clooncorraun, Ballinrobe, Co. Mayo mar an gcéanna 10 NÍL 27/09/2018
Mayo SPCA CLG Pattens Park, Ballyhaunis, Co. Mayo mar an gceanna 12 NÍL 15/03/2018

An Rannóg Tréidliachta & An Maor Madraí

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 44 44
R-phost : vetinfo@mayococo.ie
Oscailte: 9:30 r.n.-1:00 i.n. agus 2:00 i.n.-5:00 i.n.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites