Mayo County Council logo

Uisce Tuaithe

Céard a dhéanaimid?

Aistríodh an Clár um Uisce Tuaithe ó chúram na Roinne Comhshaoil agus Rialtais Áitiuil go dtí na hÚdaráis Áitiúla sa bhliain 1997. Dá thoradh seo, tugadh deontais nua isteach le haghaidh grúpscéimeanna beaga uisce, scéimeanna beaga séarachais, agus soláthairtí aonair uisce.

Ina theannta sin, thug an beart seo seans breise do Chomhairle Contae Mhaigh Eo dílárú a chur chun cinn agus obair i gcomhar le pobail áitiúla i dtreo ceann de na seirbhísí is búnúsaí dá bhfuil ann – soláthar uisce inólta – a sholáthar agus a chothabháil.

Faightear grúpscéimeanna uisce i gceantracha tuaithe den chuid is mó, áiteanna nach bhfuil soláthar uisce poiblí ar fáil. D’fhéadfadh dhá theach agus sin uile a bheith i ngrúpa, agus is ar bhonn príobháideach a ghlactar úinéireacht orthu, a riartar agus a chothabháiltear iad. Is féidir grúpscéimeanna uisce a rangú in dá chuid:

  1. Scéimeanna ina dtógtar an t-uisce ón Údarás Áitiúil agus ina ndíoltar ar an mórchóir é leis an ngrúpscéim, atá freagrach as bainistíocht an ghréasáin. Tugtar Grúpscéimeanna Uisce Poiblí ar scéimeanna den chineál seo.
  2. Scéimeanna ina dtáirgeann agus ina ndáileann an grúpa féin a gcuid uisce ar fad. Tugtar Grúpscéimeanna Uisce Phríobháidigh ar na scéimeanna seo.

Amhail 2016 tá tuairim is 203 scéim den saghas seo i gContae Mhaigh Eo, a fhreastlaíonn ar bhreis is 18,000 teach agus gnólacht.

Mayo GWS Network OS Map

Sonraí Teagmhála

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites