Mayo County Council logo

Cáilíocht Uisce

Cáilíocht Uisce

Tá an t-ádh ar Éirinn go bhfuil foinsí sábháilte d’uisce úir, nádúrtha, ar féidir brath orthu ar fáil dúinn agus a bhfuilimid in ann a chóiriú agus a úsáid mar uisce óil.Is iomaí rud is féidir cur isteach ar cháilíocht uisce óil áfach; an cineál ithreach nó carraige sa cheantar sin, cleachtaí úsáidte talún, agus titim mhór báistí fiú ina measc.

Bímid go léir ag tnúth le huisce óil atá glan agus sábháilte isteach in ár dtithe agus ár n-ionaid oibre chuile lá a chasaimid ar sconna, ach ní miste a chuimhniú go bhfuil próiseas casta cóireála, monatóireachta agus tástála i bhfeidhm ar ár n-uisce óil in Éirinn.

 

Céard atá á lorg i dtástálacha ar uisce óil?

Déantar paraiméadair uisce óil a thástáil i samplaí d'uisce óil lena chinntiú go bhfuil an t-uisce ar cháilíocht inghlactha, de réir mar atá leagtha amach i Rialacháin an Aontais Eorpaigh um Uisce Óil (nasc seachtrach; osclaítear fuinneog nua) (Leagan Béarla).

Is nuair atá toradh ar thástáil ar uisce óil os cionn leibhéal inghlactha tugtar sárú uisce óil air.

Tá sé de chúram FSS clár monatóireachta a chur i bheidhm ar ghrúscéimeanna uisce thar ceann Chomhairle Contae Mhaigh Eo, de réir na reachtaíochta seo.

 

Is féidir paraiméadair uisce óil a rangú i dtrí chatagóir ar leith:

1. Is iondúil tástáil a dhéanamh le haghaidh paraiméadair tháscacha ag an am céanna is atá tástáil á dhéanamh i gcomhair paraiméadair mhicribhitheolaíochta agus cheimiceacha i sampla uisce.Ní hionann sin is le rá is go bhfuil baol ag dul leis na paraiméadair seo ina n-aonar, ach d’fhéadfaidís a chur in iúl go bhfuil paraiméadair eile san uisce sin a d’fhéadfadh a bheith níos contúirtí.

2. Déantar tástáil le haghaidh paraiméadair cheimiceacha i samplaí uisce óil lena chinntiú nach sáraíonn líon na gceimiceán a d’fhéadfadh a bheith ann na teorainneacha inghlactha.D’fhéadfadh na paraiméadair cheimiceacha i samplaí uisce óil a bheith ag teacht ó cheimiceán a thuaslagadh isteach san uisce ó na píobáin, ceimiceán atá fágtha ina rian den chóras cóireála uisce, imoibrithe ceimiceacha a d'fhéadfadh tarlú idir na hábhair éagsúla san uisce, nó rith chun srutha ó fheirmeacha fiú.

3. Is éard atá i gceist le paraiméadair mhicribhitheolaíochta ná miocrorgánaigh (.i. baictéir) a dhéantar tástáil lena n-aghaidh in uisce óil.D’fhéadfadh láithreacht na bparaiméadar seo i sampla uisce óil tabhairt le fios go bhféadfadh truailliú a bheith san uisce, pé acu ag an bhfoinse nó sa chóras dáilte uisce a tharla sé.

  

Déan Cáilíocht d’Uisce féin a Sheiceáil

Ligeann suíomh idirlín Uisce Éireann duit do Zón Soláthair Uisce (Water Supply Zone – WSZ) a aimsiú tríd an uirlís cuardaithe seolta nó trí léarscáil, chun teacht ar eolas faoi cháilíocht an uisce i do cheantair féin.

Is féidir eolas a fháil ar do WSZ agus ar thorthaí na dtástálacha i do cheantar féin ag an nasc a leanas:

http://www.water.ie/water-supply/water-quality/

 

Grúpscéimeanna Uisce

Nasctha le LabWorks

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites