Mayo County Council logo

Foirmeacha & Cáipéisí

Grúpscéimeanna Uisce - Meabhrán Mínithe (Document)

Meabhrán Mínithe don Fhóirdheontas i gcomhair Costais Oibríochtúla Grúpscéimeanna Uisce - Leasaithe mí Lúnasa 2016 (Béarla)
Formats Available:


Fóirdheontas Bliantúil - Foirm Iarratais 2015 (Form)

Foirm iarratais don Fhóirdheontas Bliantúil i gcomhair Costais Oibríochtúla Grúpscéimeanna Uisce, 2015 (Béarla)
Formats Available:


Deontas do Thoibreacha Aonair - Meabhrán Mínithe (Document)

Meabhrán Mínithe don Deontas le haghaidh Toibreacha Aonair (Béarla)
Formats Available:


Scéim Leasúcháin do Phíobáin Luaidhe - Eolas agus Foirm Iarratais (Béarla) (pdf - 135 kb)


Céard é an Deontas Leasúcháin do Phíobáin Luaidhe Tí

Tá an deontas seo ar fáil do theaghlaigh chun cuidiú le costas píobáin luaidhe ina gcuid tithe a leasú.  Ní mór don áras i gceist a bheith ina phríomháit chónaithe phríobháideach ag an iarratasóir.  Tá gach eolas faoin scéim agus na critéir a bhaineann leis ar fáil sna nótaí faisnéise a leanas.

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites