Mayo County Council logo

Scéimeanna Nua

Tabharfaidh infheistíocht faoin mbeart um Fhorbairt Tuaithe den Chlár Uisce Tuaithe tacaíocht d'fhorbairt shóisialta agus eacnamaíoch i mbailte móra agus sráidbhailte faoin tuath agus na ceantracha máguaird. Dá thoradh seo, déanfar grúpscéimeanna nua uisce a bhunú i gceantracha nach mbeadh scéim phoiblí na toibreacha príobháideacha inmharthana.

Cuirtear scéimeanna in iúl don Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil in ord tosaíochta.

Tá deontas ar fáil chun grúpscéimeanna nua a bhunú, ar fiú 85% den chostas iomlán é, suas le huasmhéid €7,650 in aghaidh an tí, agus is iad baill na scéime féin a seasfaidh an 15% eile.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites