Mayo County Council logo

Sonraí Teagmhála

Oifig Uisce Tuaithe Chomhairle Contae Mhaigh Eo

Teil:                             094-90 24444

Rphost:                      ruralwater@mayococo.ie

Suíomh Idirlín:          www.cocomhaigheo.ie/uiscetuaithe

Uaireanta Oscailte:    Luan-Aoine  9:00 r.n.–5:00 i.n.   Lón 1-2 i.n.

 


Teagmhálaithe Áisiúla Eile

Uisce Éireann

Ó 1 Eanáir 2014 i leith is é Uisce Éireann an tÚdarás Náisiúnta um Sheirbhísí Uisce agus is é atá freagrach as feidhmiú na seirbhísí poiblí uisce agus fuíolluisce.

Má tá ceist agat faoi sholáthar uisce, méadrú uisce agus i gcásanna éigeandála glaoigh ar 1890 278 278 (Íosghlao).  Línte oscailte 24/7.

Má tá ceist agat faoi bhillí, clárúchán nó ceist ghinearálta agat faoi chuntais tí, glaoigh ar 1890 448 448 (Íosghlao). Línte oscailte 8 r.n. – 8 i.n. Luan-Aoine & 9 r.n.-5:30 i.n. Dé Sathairn

Suíomh idirlín:            www.water.ie


Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Teil:                             094 90 22333

Suíomh idirlín:           www.hse.ie

Uaireanta Oscailte:    Luan – Aoine 9:00 r.n. – 5:00 i.n.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites