Mayo County Council logo

Tionscadail idir Lámha

Tá sé sé de chuspóir ag an gClár Uisce Tuaithe 2016-2018 forbairt a dhéanamh ar earnáil an uisce tuaithe, taobh isteach den Chlár foriomlán um Athchóiriú Earnáil an Uisce.

Ní mór don iarratas a dhéanatar ar mhaoiniú in 2016 léargas a thabhairt ar na riachtanais maoinithe a bheidh ann in 2017 agus 2018 chomh maith, faoi 6 bheart ar leith:

  1. Comhlíonadh riachtanais chomhshaoil agus sláinte poiblí
  2. Feabhsú scéimeanna atá ann faoi láthair
  3. Forbairt tuaithe
  4. Aistriú scéimeanna chuig uisce poiblí agus dramhuisce
  5. Nuálaíocht agus taighde

Toibreacha aonair agus córais cóireála fuíolluisce ar an láthair

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites