Mayo County Council logo

Cáilíocht Dramhuisce

Istigh sa rannóg seo...

Tugtar eolas sa rannóg seo faoi Scéimeanna Fuíolluisce atá á mbainistiú ag Comhairle Contae Mhaigh Eo.
  • Cá háit is féidir eolas a fháil ar Cheadúnais Scairdte Fuíolluisce
  • Céard iad na scéimeanna atá faoi chúram Chomhairle Contae Mhaigh Eo

Clár Feasachta agus Cumarsáide Poiblí

Tá roinnt Ceadúnais Doirte Dramhuisce eisithe ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) i gContae Mhaigh Eo.  Is é ceann de na coinníollacha a ghabhann leis na Ceadúnais seo ná go gcuirtear Clár Feasachta agus Cumarsáide Poiblí ar bun lena chur in iúl do mhuintir an phobail go bhfuil eolas faoin faoin gceadúnas ar fáil dóibh más mian leo é a scrúdú.

Is éard atá i gceist leis an gClár seo ná liosta achomhair de na hionaid ar fad atá ceadúnaithe, agus eolas i dtaobh:

  • na n-áiteanna nó na n-oifigí a bhfuil an Comhad Feasachta Poiblí le léamh ann
  • na n-uaireanta oscailte nó na n-amanna ar leith a bhfuil an comhad seo ar fáil do phobal

Clár Feasachta agus Cumarsáide Poiblí (Document)

Clár Feasachta agus Cumarsáide Poiblí (Béarla).
Formats Available:


Scéimeanna Scairdte Fuíolluisce Chomhairle Contae Mhaigh Eo

Tá roinnt Ionad Fuíolluisce ag Comhairle Contae Mhaigh Eo ar fud an chontae.  Eisíonn an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) Ceadúnais agus Teastais Údaraithe chun scairdeadh fuíolluisce a mhaoirseacht. Bíonn ceadúnais ag teastáil le haghaidh scairdte móra agus bíonn Teastas Údaraithe de dhíth le haghaidh scairdte beaga.

Chuir Comhairle Contae Mhaigh Eo isteach ar 33 Ceadúnas agus 12 Theastas Údaraithe i dtús báire, faoi mhí na Nollag 2009. Seo thíos tugtar sonraí na n-iarratas ar Cheadúnais agus ar Theastais a cuireadh faoi bhráid an GCC de réir Oifig Ceantair.

Tá iomlán na sonraí maidir le hIarratais ar Cheadúnais agus ar Theastais Scairdte Fuíolluisce (WWDA) agus faoi na ceadúnais agus teastais a eisíodh cheana féin ar fáil ar shuíomh idirlín an EPA, www.epa.ie.

Comhairle Contae Mhaigh Eo Oifigí Ceantair

Oifig Ceantair Bhéal an Átha

Láthair an Doirte

Uimhir Chláraithe

 Stádas

 Béal an Átha

 D0016-01

Ceadúnaithe

Baile an Chaisil

D0356-01

Ceadúnaithe

 Muine Chonalláin

 A0015-01

Teastas eisithe

 Crois Mhaoilíona

 D0073-01

Ceadúnaithe

 Cill Ala

 D0067-01

Ceadúnaithe

 Maigh Ghamhnach

 A0040-01

Teastas eisithe

Barr

Oifig Ceantair Bhaile an Róba

Láthair an Doirte

Uimhir Chláraithe

 Stádas

 Baile an Róba

 D0070-01

Ceadúnaithe

 Conga

 D0066-01

Ceadúnaithe

 Maolla

 A0011-01

Teastas eisithe

 Cill Mheáin

 D0361-01

Ceadúnaithe

 Lios na Maothaile

 A0056-01

Teastas eisithe

 Sruthair

 D0359-01

Ceadúnaithe

Tuar Mhic Éadaigh

A0058-01

Ceadúnas eisithe

Barr

Oifig Ceantair Bhéal an Mhuirthead

Láthair an Doirte

Uimhir Chláraithe

 Stádas

 Lár Acla

 D0072-01

Ceadúnaithe

Gob an Choire

D0511-01

Ceadúnaithe

Baile Chruaich

A0009-01

Teastas eisithe

 Baingear

 D0215-01

Ceadúnaithe

 Béal an Mhuirthead

 D0074-01

Ceadúnaithe

Dumha Goirt

D0367-01

Ceadúnaithe

 Gaoth Sáile

 D0368-01

Iarratas déanta ar Theastas

An Mhala Raithní

D0218-01

Ceadúnaithe

Baile Uí Fhiacháin D0224-01 Iarratas déanta ar Cheadúnas

Barr

Oifig Ceantair Chaisleán an Bharraigh

Láthair an Doirte

Uimhir Chláraithe

 Stádas

 Balla

 D0216-01

Ceadúnaithe

 Baile na Cora

 D0366-01

Ceadúnaithe

 Béal Átha Bhearaigh

 A0012-01

Teastas eisithe

 Caisleán an Bharraigh

 D0047-01

Ceadúnaithe

 Leathardán

 D0380-01

Ceadúnaithe

 Turlach

 A0054-01

Teastas eisithe

Barr

Oifig Ceantair Chlár Chlainne Mhuiris

Láthair an Doirte

Uimhir Chláraithe

 Stádas

 Baile an Daighin

 D0355-01

Ceadúnaithe

 Béal Átha hAmhnais

 D0069-01

Ceadúnaithe

 Clár Chlainne Mhuiris

 D0071-01

Ceadúnaithe

 An Baile Gaelach

 A0038-01

Teastas eisithe

 Cnoc Mhuire

 D0065-01

Ceadúnaithe

Barr

Oifig Ceantair Bhéal Átha na Muice

Láthair an Doirte

Uimhir Chláraithe

 Stádas

 Both Chomhla

 D0360-01

Iarratas déanta ar Theastas

 Baile Chathail

 D0214-01

Ceadúnaithe

 Béal Easa

 D0213-01

Ceadúnaithe

 Cill Cheallaigh

 D0357-01

Ceadúnaithe

 Cill Mobhí

 A0025-01

Teastas eisithe

 Coillte Mach

 D0217-01

Ceadúnaithe

 Aerfort Chnoc Mhuire

 D0354-01

Iarratas déanta ar Theastas

 Béal Átha na Muice

 D0068-01

Ceadúnaithe

Barr

Oifig Ceantair Chathair na Mart

Láthair an Doirte

Uimhir Chláraithe

 Stádas

 Achadh Ghobhair

 A0010-01

Teastas eisithe

 Cluain Cearbán

 D0220-01

Ceadúnaithe

 An Seancheann

 A0074-01

Teastas eisithe

 Cathair na Mart

 D0055-01

 Ceadúnaithe

Barr

Seirbhísí Uisce

An Dara hUrlár
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : Teil: (094) 902 44 44
R-phost : R-phost: waterservices@mayococo.ie
Oscailte: Uaireanta Oscailte: 9:00am-1:00pm, 2:00pm-5:00pm

Seirbhísí ar líne

 

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites