Mayo County Council logo

Cáilíocht Fuíolluisce

Istigh sa rannóg seo...

Tugtar eolas sa rannóg seo faoi Scéimeanna Fuíolluisce atá á mbainistiú ag Comhairle Contae Mhaigh Eo.
  • Cá háit is féidir eolas a fháil ar Cheadúnais Scairdte Fuíolluisce
  • Céard iad na scéimeanna atá faoi chúram Chomhairle Contae Mhaigh Eo

Clár Feasachta agus Cumarsáide Poiblí

Tá roinnt Ceadúnas Scairdte Fuíolluisce eisithe ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) i gContae Mhaigh Eo. 

Is é ceann de na coinníollacha a ghabhann leis na Ceadúnais seo ná go gcuirtear Clár Feasachta agus Cumarsáide Poiblí ar bun lena chur in iúl do mhuintir an phobail go bhfuil eolas faoin faoin gceadúnas ar fáil dóibh más mian leo é a scrúdú.

Is éard atá i gceist leis an gClár seo ná liosta achomhair de na hionaid ar fad atá ceadúnaithe, agus eolas i dtaobh:

  • na n-áiteanna nó na n-oifigí a bhfuil an Comhad Feasachta Poiblí le léamh ann
  • na n-uaireanta oscailte nó na n-amanna ar leith a bhfuil an comhad seo ar fáil do phobal

Clár Feasachta agus Cumarsáide Poiblí (Document)

Clár Feasachta agus Cumarsáide Poiblí (Béarla).
Formats Available:


Scéimeanna Scairdte Fuíolluisce Chomhairle Contae Mhaigh Eo

Déanann an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) maoirseacht ar ábhar a scaoiltear ó Ionaid Fuíolluisce trí Cheadúnais agus Teastais Údaraithe a eisiúint.

Bíonn ceadúnas ag teastáil más sceitheadh mór atá i gceist, agus bíonn teastas údaraithe de dhíth i gcás sceitheadh beag.

Eisíodh 30 Ceadúnas agus 12 Theastas Údaraithe i gContae Mhaigh Eo.
Seo a leanas mionsonraí na gceadanna agus a stádas faoi láthair.

Tá iomlán na sonraí maidir le hiarratais ar Cheadúnais nó Teastais Scairdte Fuíolluisce (WWDA) agus faoi na ceadúnais agus teastais a eisíodh cheana féin ar fáil ar shuíomh idirlín an GCC, www.epa.ie.

Comhairle Contae Mhaigh Eo:Oifigí Ceantair

Maigh Eo Thuaidh

Láthair an Sceite

Cláruimhir

 Stádas

 Béal an Átha

 D0016-01

 Ceadúnaithe

 Baile an Chaisil

 D0356-01

 Ceadúnaithe

 Muine Chonalláin

 A0015-01

 Teastas eisithe

 Baile Chathail

 D0214-01

 Ceadúnaithe

 Crois Mhaoilíona

 D0073-01

 Ceadúnaithe

 Béal Easa

 D0213-01

 Ceadúnaithe

 Cill Cheallaigh

 D0357-01

 Ceadúnaithe

 Cill Ala

 D0067-01

 Ceadúnaithe

 Cill Mobhí

 A0025-01

 Teastas eisithe

 Aerfort Chnoc Mhuire

 

 Teastas á iarraidh

 Maigh Ghamhnach

 A0040-01

 Teastas eisithe

 Béal Átha na Muice

 D0068-01

 Ceadúnaithe

Barr

Maigh Eo Thiar

Láthair an Sceite

Cláruimhir

 Stádas

 Acaill Láir

 D0072-01

 Ceadúnaithe

 Gob an Choire

 D0511-01

 Ceadúnaithe

 Achadh Ghobhair

 A0010-01

 Teastas eisithe

 Baile Chruaich

 A0009-01

 Teastas eisithe

 Baingear

 D0215-01

 Ceadúnaithe

 Béal an Mhuirthead

 D0074-01

 Ceadúnaithe

 Dumha Goirt

 D0367-01

 Ceadúnaithe

 Gaoth Sáile

 

 Teastas á iarraidh

 Cluain Cearbán

 D0220-01

 Ceadúnaithe

 An Mhala Raithní

 D0218-01

 Ceadúnaithe

 Baile Uí Fhiacháin

 D0224-01

 Iarratas déanta ar Cheadúnas

 An Seancheann

 A0074-01

 Teastas eisithe

 Cathair na Mart

 D0055-01

 Ceadúnaithe

Barr

Maigh Eo Theas

Láthair an Sceite

Cláruimhir

 Stádas

 Balla

 D0216-01

 Ceadúnaithe

 Baile an Daighin

 D0355-01

 Ceadúnaithe

 Baile an Róba

 D0070-01

 Ceadúnaithe

 Béal Átha hAmhnais

 D0069-01

 Ceadúnaithe

 Baile na Cora

 D0366-01

 Ceadúnaithe

 Béal Átha Bhearaigh

 A0012-01

 Teastas eisithe

 Both Chomhla

 

 Teastas á iarraidh

 Caisleán an Bharraigh

 D0047-01

 Ceadúnaithe

 Clár Chlainne Mhuiris

 D0071-01

 Ceadúnaithe

 Conga

 D0066-01

 Ceadúnaithe

 Maolla

 A0011-01

 Teastas eisithe

 An Baile Gaelach

 A0038-01

 Teastas eisithe

 Cill Mheáin

 D0361-01

 Ceadúnaithe

 Coillte Mach

 D0217-01

 Ceadúnaithe

 Cnoc Mhuire

 D0065-01

 Ceadúnaithe

 Leathardán

 D0380-01

 Ceadúnaithe

 Mainistir Mhaigh Eo

 

 Teastas á iarraidh

 Lios na Maothaile

 A0056-01

 Teastas eisithe

 Sruthair

 D0359-01

 Ceadúnaithe

 Tuar Mhic Éadaigh

 A0058-01

 Teastas eisithe

 Turlach

 A0054-01

 Teastas eisithe

Barr

Seirbhísí Uisce

An Dara hUrlár
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : Teil: (094) 902 44 44
R-phost : R-phost: waterservices@mayococo.ie
Oscailte: Uaireanta Oscailte: 9:00am-1:00pm, 2:00pm-5:00pm

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites