Mayo County Council logo

Cáilíocht Uisce

Istigh sa rannóg seo...

Tá eolas ar fáil sa rannóg seo ar chaighdeán an uisce a sholáthraítear trí scéimeanna poiblí uisce atá á riaradh ag Comhairle Contae Mhaigh Eo.  Ina measc tá:

Eolas ar Chaighdeán Uisce

An tAonad um Chaighdeán Uisce
An Rannóg Comhshaoil
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : Fón: 094 902 4444
R-phost : drinkingwater@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. - 5:00 i.n. ó Luan go hAoine (dúnta 1:00 - 2:00 i.n.)

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites