Mayo County Council logo

Bearta Leasúcháin

Liosta Leasúcháin

Cuirtear soláthar uisce ar an liosta leasúcháin de bharr aon cheann de na cúiseanna a leanas:

  • Teipeadh sa chaighdeán E. coli a bhaint amach am ar bith le dhá bhliain anuas;
  • Cóireáil neamhleor (gan aon chóireáil air seachas clóiríniú, nó próiseas neamhéifeachtach maidir le moirtiúlacht a bhaint, nó barraíocht alúmanaim san uisce i ndiaidh cóireála, mar shampla);
  • Léibhéal ardaithe níotráit, nó teipeadh sna caighdeáin nua brómáite nó tríhalaimeatán, a thagann i bhfeidhm ag deireadh na bliana 2008, a bhaint amach
  • Torthaí monatóireachta nó scrúdú comhlíonta de chuid na GCC a léiríonn easpa rialaithe oibríochta san ionad cóireála, agus
  • Soláthair aitheanta ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte mar sholáthair a bhfuil feabhas ag teastáil orthu.

Tá an liosta thíos bunaithe ar 'EPA Drinking Water Remedial Action List Q4 of 2016' eisithe ag an GCC. Tá an leagan is déanaí den cháipéis seo ar fáil ar shuíomh idirlín an GCC tríd an nasc a leanas:
http://www.epa.ie/downloads/pubs/water/drinking

Liosta reatha a bheidh sa liosta seo, agus d’fhéadfaí soláthair eile a chur leis nó soláthair a bhaint de de réir mar a chuirtear obair i gcrích agus mar a thagann tuilleadh eolais chun solais. Fiú má bhíonn soláthar uisce poiblí ar an liosta seo, ní chiallaíonn sé go bhfuil an t-uisce sa soláthar sin contúirteach le hól. Léiríonn na doiciméid ar an leathanach seo na bearta atá déanta ag Comhairle Contae Mhaigh Eo chun caighdeán an uisce i roinnt scéimeanna ar leith a fheabhsú.

Liosta Leasúcháin
 ScéimPríomhfhadhb Leasúcháin molta 

Dáta Críochnaithe Molta

Loch Measca Fadhbanna cóireála agus bainistíochta

Athchóiriú

Nollaig 2019
Béal an Átha - Lios Gleannáin Léibhéal ardaithe THManna a sháraíonn an caighdeán leagtha síos sna Rialacháin um Uisce Óil

Athchóiriú

Nollaig 2021
Coillte Mach Fadhbanna cóireála agus bainistíochta

Oibríochtaí a fheabhsú

Meitheamh 2017 
Inis Toirc Teipeadh sa chaighdeán E.coli am éigin sa dhá bhliain seo caite Athchóiriú Nollaig 2017
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites