Mayo County Council logo

Tuarascálacha Iniúchóra

Tuarascálacha Iniúchóra

Foilsíonn an GCC tuarascálacha iniúchóra i ndiaidh dóibh iniúchadh láithreáin a dhéanamh ar ionad cóireála uisce.  Pléann Comhairle Contae Mhaigh Eo aon cheisteanna a eascraíonn as na tuarascálacha sin, agus cuirtear bearta leasúcháin i bhfeidhm nuair is gá faoi chomhairle na GCC.

Tá na tuarascálacha iomlána, agus na cinn is déanaí ar fáil, i mBéarla, ar: http://www.epa.ie/pubs/advice/drinkingwater/audits/mayococo/

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites