Mayo County Council logo

Seirbhísí Uisce: Tionscadail Chaipitiúla 2016

Seirbhísí Uisce: Tionscadail Chaipitiúla 2016

Is mar a leanas a sheasann Clár Infheistíochta Seirbhísí Uisce Chomhairle Contae Mhaigh Eo (CISU) faoi láthair:

Scéimeanna Caipitiúla

Scéimeanna curtha i gcrích - 2016 

Scéimeanna atá idir lámha - 2016

Scéimeanna a dtabharfar fúthu in 2017 (ag brath ar mhaoiniú)

Mionscéimeanna

 

Scéimeanna Caipitiúla

Scéimeanna curtha i gcrích – 2016

1. Athchóiriú ar an bPríomhlíonra Uisce – Baile Bhéal an Átha

2. Scéim Soláthair Uisce Réigiúnach Loch Measca – Síniú ón tSraith go Cathair na Mart

3. Monatóireacht Srutha & Clár Samplála – Céim 1 (11 Suíomh)

4. Clár Torthaí Tapa – Cóireáil UV ag Ionad Cóireála Fuíolluisce Chathair na Mart

5. Clár TCI – Scéimeanna Séarachais an Chaoil, Dhumha Goirt, agus Ghaoth Sáile

 

Scéimeanna idir lámha – 2016

1. Scéimeanna Séarachais Bhéal an Mhuirthead (ag tnúth lena chríochnú mí na Samhna 2017)

2. Scéim Séarachais Bhréachmhaigh – Céim 1 – Saothar Díreach (le críochnú mí an Mhárta 2017)

3. Scéim Soláthair Uisce Réigiúnach Bhéal an Átha – Síneadh go Muine Chonalláin – Saothar Díreach (ag tnúth lena chríochnú mí na Nollag 2016)

4. Clár na nAcmhainní Ríthábhachtacha – Athchóiriú Eatramhach ar Ionad Cóireála Fuíolluisce Thuar Mhic Éadaigh (ag tnúth lena chríochnú mí Iúil 2017)

5. Scéim Soláthair Uisce Réigiúnach Loch Measca – Síneadh go Baile an Locha agus Baile Liam (ag tnúth le tús a chur leis Ráithe 1 2017)

   

Scéimeanna a dtabharfar fúthu in 2017 (ag brath ar mhaoiniú)

1. Scéim Séarachais Bhéal Easa (tairiscintí á lorg i mí Eanáir 2017)

2. Scéim Séarachais Chill Ala (tairiscintí á lorg i mí Eanáir 2017)

3. Scéim Séarachais Bhaile Chathail/Bhéal Lathaí (tairiscintí á lorg i mí Eanáir 2017)

4. Scéim Séarachais Bhréachmhaigh – Céim 2 – Saothar Díreach (ag tnúth le tús a chur leis mí Feabhra 2017)

5. Scéim Soláthair Uisce Inis Toirc (ag tnúth le tús a chur leis Ráithe 2 2017)

 

Mionscéimeanna

1. Clár Díghalraithe Uisce – 20 suíomh (le críochnú Ráithe 2 2017)

2. Clár Torthaí Tapa – Athchóiriú ar Ionad Cóireála Fuíolluisce Leathardáin (le críochnú Ráithe 3 2017)

3. Clár Torthaí Tapa – Athchóiriú ar Ionad Cóireála Fuíolluisce Bhaile na Cora – á thógáil (le críochnú Ráithe 2 2017)

4. Clár Torthaí Tapa – Síneadh Scéim Soláthair Uisce Réigiúnach Bhéal an Átha go Baile an Chaisil (le tosú Ráithe 3 2017)

5. Clár Torthaí Tapa – Scéim Soláthair Uisce Bhéal Átha na Muice – Tollpholl nua (le críochnú Ráithe 2 2017)

6. Clár na nOibreacha Éigeandála – Ionad Cóireála Uisce Lios Gleannáin – á thógáil (le críochnú Ráithe 1 2017)

7. Clár na nOibreacha Éigeandála – Ionad Cóireála Uisce Choillte Mach – á thógáil (le críochnú Ráithe 1 2017)

8. Barrfheabhsú Próisis agus Clár Rialaithe – Ionad Cóireála Fuíolluisce Bhéal an Átha – Laghdú Nitrigíne Iomláine (á dhearadh faoi láthair)

9. Clár SCADA & Teiliméadrachta – Scéimeanna Séarachais Bhaile an Róba & Chlár Chlainne Mhuiris

10. Monatóireacht Srutha & Clár Samplála – Céim 2

11. Clár Éifeachtúlachta Fuinnimh – Ionaid Cóireála Fuíolluisce Bhaile an Róba, Bhéal Átha hAmhnais agus Acla.

12. Clár Oibreacha Inraoin – Ionaid Cóireála Fuíolluisce Bhalla, Bhaingear, Chill Cheallaigh agus Chonga (le críochnú Ráithe 2 2017)

13. Clár Bainistithe Shruth an Líonra & Athchóireála – 700m de phríomhlíonra d’iarann teilgthe i mBaile Uí Fhiacháin (le críochnú Ráithe 3 2017)

14. Clár Bainistithe Shruth an Líonra & Athchóireála – 5km i gClár Chlainne Mhuiris (le críochnú Ráithe 3 2017)

15. Clár Bainistithe Shruth an Líonra & Athchóireála – Seirbhísí Cúl Tí, Corrán Mhuire, Béal an Átha agus Corrán Mhuire, Cathair na Mart (ag tnúth lena chríochnú Ráithe 2 2017)

16. Clár Athchóireála an Taiscumair Sheirbhíse – Túr Chnoc an Oileáin (Béal an Átha) agus Túir Thalaigh (Béal an Mhuirthead).

17. Clár Monatóireachta UVT – 6 shuíomh – á thógail faoi láthair (le críochnú Ráithe 1 2017).

Barr

 

Seirbhísí Uisce

An Dara hUrlár
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : Teil: (094) 902 44 44
R-phost : R-phost: waterservices@mayococo.ie
Oscailte: Uaireanta Oscailte: 9:00am-1:00pm, 2:00pm-5:00pm

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites