Mayo County Council logo

Ráitis Tionchair Timpeallachta

RTT Lárionad Sloda & Ionad Cóireála Láisteáite Dhoire an Iomaire

Seo thíos tá naisc chuig Ráiteas Tionchair Timpeallachta (RTT) do Lárionad Sloda & Ionad Cóireála Láisteáite Dhoire an Iomaire.

Tá an RTT seo roinnte i gceithre chuid .i. Imleabhar I-IV. Tá cuid I-III ar fáil ar líne ó na naisc thíos. Tá cuid IV rómhór le cur ar fáil ar an suíomh idirlín, ach is féidir é a cheannach ón Rannóg Uisce agus Séarachais de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo. Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le cóip ar dhlúthdhiosca nó cóip priontáilte de a fháil, déan teagmháil linn ar 094 902 4444.

RTT Lárionad Sloda & Ionad Cóireála Láisteáite Dhoire an Iomaire, Imleabhar I (pdf - 1,401 kb)

RTT Lárionad Sloda & Ionad Cóireála Láisteáite Dhoire an Iomaire, Iml. I: Achoimre Neamhtheicniúil (Béarla)


RTT Lárionad Sloda & Ionad Cóireála Láisteáite Dhoire an Iomaire, Imleabhar II (pdf - 2,799 kb)

RTT Lárionad Sloda & Ionad Cóireála Láisteáite Dhoire an Iomaire, Iml. II: Príomhthéacs (Béarla)


RTT Lárionad Sloda & Ionad Cóireála Láisteáite Dhoire an Iomaire, Imleabhar III: Líonaíochtaí (pdf - 5,430 kb)

RTT Lárionad Sloda & Ionad Cóireála Láisteáite Dhoire an Iomaire, Iml. III (Béarla)


De bharr mhéid an chomhaid, roinneadh Imleabhar IV den RTT do Lárionad Sloda agus Ionad Cóireála Láisteáite Dhoire an Iomaire i ndoiciméid bheaga eágsúla. Is féidir na doiciméid seo a íoslódáil anseo, ceann ar cheann (osclaítear fuinneog nua) (Béarla).

RTT Scéim Séarachais Bhaile Uí Fhiacháin

Tá RTT Scéim Séarchais Bhaile Uí Fhiacháin roinnte i dtrí chuid (Imleabhair I-III).  De bharr mhéid ollmhór na gcomhad seo, rinneadh gach imleabhar a roinnt arís i gcaibidlí, agus ní mór na líníochtaí a ghabhann le gach caibidil a íoslódáil leo féin.

Breathnaigh ar RTT Scéim Séarachais Bhaile Uí Fhiacháin (osclaítear fuinneog nua) (Béarla)

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites