Mayo County Council logo

Uisce agus Séarachas: Foilseacháin agus Foirmeacha

Is é Uisce Éireann do phointe teagmhála anois le haghaidh ceangail uisce agus fuíolluisce. (Document)

Tabhair faoi deara nach nglacfaidh Uisce Éireann ná Comhairle Contae Mhaigh Eo leis na foirmeacha iarratais reatha de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo i ndiaidh 13 Iúil 2017. Tá tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais ar fáil ó www.water.ie/connections.
Formats Available:


Deontas Tobair (Form)

Iarratas ar Dheontas chun Soláthar Indibhidiúil Uisce a chur ar fáil i dTeach nó chun Feabhsúchán riachtanach a dhéanamh ar a leithéid.
Formats Available:


Clárú Córais Cóiréala Fuíolluisce Tí (Form)

Clárú Córais Cóiréala Fuíolluisce Tí
Formats Available:


Cad a bheith ag súil leis ó iniúchadh ar umar seipteach (Document)

Bileog eolais le heolas bunúsach ar na hiniúchtaí ar umair sheipteacha
Formats Available:


An méid is gá a bheith ar eolas agat faoi d'umar seipteach (Form)

Bileog eolais faoi umair sheipteacha agus na freagrachtaí atá ortsa ina leith
Formats Available:


An bhfuil do thobar i mbaol ag d'umar seipteach? (Document)

Bileog eolais faoin gcaoi a dh'fhéadfadh umair sheipteacha uisce óil a chur i mbaol
Formats Available:


Grúpscéimeanna Uisce - Fóirdheontas le haghaidh Costas Oibriúcháin (Document)

Grúpscéimeanna Uisce - Fóirdheotnas le haghaidh Costas Oibriúcháin (Meabhrán Mínithe) (Béarla).
Formats Available:


Réamh-Fhóirdheontas - Foirm Iarratais 2012 (Form)

Réamh-Fhóirdheontas - Foirm Iarratais 2012 (Béarla).
Formats Available:


Fóirdheontas Deiridh 2011 - Foirm Iarrtais (Form)

Fóirdheontas Deiridh 2011 - Foirm Iarrtais (Béarla).
Formats Available:


Iarratas ar Cheadúnas chun Eisilteach Tráchtála nó Eisilteach Séarachais a Scairdeadh Amach in Uiscí (Form)

Iarratas ar cheadúnas chun eisilteach tráchtála nó eisilteach séarachais a scairdedh amach in uiscí
Formats Available:


Ráiteas Tionchair Timpeallachta Scéim Séarachais Bhaile Uí Fhiacháin (Document)

Ráiteas Tionchair Timpeallachta Scéim Séarachais Bhaile Uí Fhiacháin (Béarla).
Formats Available:


Ráiteas Tionchair Timpeallachta ar Lárionad Sloda & Ionad Cóireála Lásteáite Dhoire an Iomaire (Imleabhair I-III) (Document)

Ráiteas Tionchair Timpeallachta ar Lárionad Sloda & Ionad Cóireála Lásteáite Dhoire an Iomaire (Imleabhair I-III) (Béarla)
Formats Available:


Seirbhísí Uisce

An Dara hUrlár
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : Teil: (094) 902 44 44
R-phost : R-phost: waterservices@mayococo.ie
Oscailte: Uaireanta Oscailte: 9:00am-1:00pm, 2:00pm-5:00pm

Deontas Caomhnaithe Uisce - Póstaer (Document)

Eolas faoin Deontas €100 atá ag gabháil do Chaomhnú Uisce
Formats Available:


Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites