Mayo County Council logo

Nuacht faoi Chúrsaí Uisce agus Dramhuisce

Naisc Uisce agus Fuíolluisce ón 13 Iúil 2017 (Document)

is é Uisce Éireann an pointe teagmhála le haghaidh naisc uisce agus fuíolluisce. Tabhair faoi deara nach nglacfaidh Uisce Éireann ná Comhairle Contae Mhaigh Eo leis na foirmeacha iarratais reatha de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo i ndiaidh an 13 Iúil 2017. Tá tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais ar fáil ó www.water.ie/connections.
Formats Available:


Tionscadal um Méadrú Uisce Tí - Nóta eolais


(Seirbhísí Uisce/Caipiteal)
I mí na Bealtaine 2013 beidh Comhairle Contae Mhaigh Eo ag tabhairt faoi shuirbhé ar an gcóras uisce atá acu i dtreo faisnéis a bhailiú a bheidh mar bhonn eolais don chur chuige a ghlacfar chun méadair uisce a fheistiú do chustamiéirí tí de réir a chéile.

Tionscadal um Méadrú Uisce Tí - Nóta eolais-read the full story.

Posted: 14/12/2015

Is le hUisce Éireann a dhéantar teagmháil anois le haghaidh Seirbhísí Uisce


(Comhairle Iomláin)
Is é Uisce Éireann an fóntas náisiúnta uisce a cuireadh ar bun ar na mallaibh agus a bheidh freagrach as seirbhísí uisce a sholáthar do thithe agus gnólachtaí araon ar fud na hÉireann.

Is le hUisce Éireann a dhéantar teagmháil anois le haghaidh Seirbhísí Uisce-read the full story.

Posted: 14/12/2015

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites