Mayo County Council logo

Ráiteas Tionchair Timpeallachta Lárionad Sloda & Ionad Cóireála Láisteáite Dhoire an Iomaire


(Seirbhísí Uisce/Caipiteal)
Ráiteas Tionchair Timpeallachta Lárionad Sloda & Ionad Cóireála Láisteáite Dhoire an Iomaire, Imleabhar I-III ar fáil ar líne anois

Ráiteas Tionchair Timpeallachta Lárionad Sloda & Ionad Cóireála Láisteáite Dhoire an Iomaire-read the full story.

Posted: 07/04/2016

Scéim Séarachais agus Diúscartha Séarachais Chrois Mhaoilíona

Scéim Séarachais agus Diúscartha Séarachais Chrois Mhaoilíona

Soláthraíodh faoin scéim seo oibreacha nua cóireála séarachais agus stáisiúin caidéalaithe, mar aon le séaraigh nua a chur in áit seanchinn i gCrois Mhaoilíona agus síneadh a cur leo.

 

Is é toradh na n-oibreacha cóireála seo ná cáilíocht na n-uiscí glactha ón Daoil agus Loch Con a fheabhsú, chomh maith le freastal ar riachtanais tionsclaíocha, tráchtála agus teaghlaigh an bhaile mhóir sna blianta amach romhainn.  Cuireann an scéim seo barr feabhais ar cháilíocht an uisce i Loch Con atá ar cheann de na locha slatiascaireachta is mó tóir air sa chontae agus atá ina dhíol mór spéise do thurasóirí i Maigh Eo agus in iarthar na hÉireann i gcoitinne.  €13 mhilliún an costas a bhí ar an scéim ar cuireadh tús leis na hoibreacha air in 2001 agus a coimisiúnaíodh in 2003.  Maoiníodh an scéim seo i bpáirt ag an Aontas Eorpach agus Rialtas na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náisiúnta 2000-2006.

RTT Scéim Séarachais Bhaile Uí Fhiacháin


(Seirbhísí Uisce/Caipiteal)
Tá an Ráiteas Tionchair Timpeallachta do Scéim Séarachais Bhaile Uí Fhiacháin ar fáil ar líne anois

RTT Scéim Séarachais Bhaile Uí Fhiacháin-read the full story.

Posted: 07/04/2016

Fógra Réamhchúraim um Fhiochadh Uisce - 16 Márta 2007


(Seirbhísí Uisce/Caipiteal)
Fógra Réamhchúraim um Fhiochadh Uisce - 16 Márta 2007 (Béarla)

Fógra Réamhchúraim um Fhiochadh Uisce - 16 Márta 2007-read the full story.

Posted: 16/03/2007

Scéim Séarachais molta do Lios na Maothaile


(Seirbhísí Uisce/Caipiteal)
Scéim Séarachais molta do Lios na Maothaile
Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001 (Béarla)


Scéim Séarachais molta do Lios na Maothaile-read the full story.

Posted: 14/02/2007

Scéim deontais suas le €4,000 le haghaidh umair sheipteacha fógartha ag Hogan chun cáilíocht uisce a chosaint.


(Seirbhísí Uisce/Caipiteal)
Tá scéim deontais fógartha ag an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, an tUasal Phil Hogan, chun cúnamh airgeadais a thabhairt do theaghlaigh sa chás go meastar go bhfuil obair feabhsúcháin nó athchóireála de dhíth ar na humair sheipteacha nó na córais cóireála fuíolluisce eile atá acu i ndiaidh iniúchta a bheith déanta faoin Acht um Sheirbhísí Uisce (Leasú), 2012.

Scéim deontais suas le €4,000 le haghaidh umair sheipteacha fógartha ag Hogan chun cáilíocht uisce a chosaint.-read the full story.

Posted: 30/01/2013

Cuirfear tús an tseachtain seo le próiseas clárúcháin na gcóras cóireála fuíolluisce tí (umair sheipteacha san áireamh)


(Seirbhísí Uisce/Caipiteal)
Beidh ar úinéirí córais cóireála fuíolluisce tí a gcórais a chlárú leis an údarás seirbhísí uisce atá acu – an t-údarás áitiúil faoi láthair – ón Máirt 26 Meitheamh 2012.

Cuirfear tús an tseachtain seo le próiseas clárúcháin na gcóras cóireála fuíolluisce tí (umair sheipteacha san áireamh)-read the full story.

Posted: 27/06/2012

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites