Mayo County Council logo

Is le hUisce Éireann a dhéantar teagmháil anois le haghaidh Seirbhísí Uisce

Déan teagmháil le hUisce Éireann chun tuilleadh eolais a fháil faoi na cúrsaí a leanas, nó chun tuairisc a dhéanamh ar fhabht ina dtaobh:

  • Soláthar Uisce
  • Cáilíocht Uisce
  • Dramhuisce

 Seo a leanas na sonraí teagmhála d'Uisce Éireann:

Suíomh Idirlín: www.water.ie 
Twitter: @IrishWater
Teileafón: 1850 278 278 (Íosghlao) 
Minicom: 1850 378 378 (Do chustaiméirí lagéisteachta a bhfuil trealamh Minicom acu) 
Post: Uisce Éireann, Bosca PO 860, South City Delivery Office, Cathair Chorcaí

Déan teagmháíl le d'údarás áitiúil i gcónaí áfach má tá ceist nó fadhb agat i dtaobh na gcúrsaí a leanas:

  • Ceisteanna faoi chuntais ghnó
  • Draenáil uisce dromchla
  • Bainistiú tuilte 


Posted: 14/12/2015

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites