Mayo County Council logo

Uisce Éireann

Sheirbhís do Chustaiméirí de chuid Uisce Éireann: 1890 278 278

Is le hUisce Éireann a dhéantar teagmháil anois má tá ceist ar bith agat maidir le seirbhísí uisce.  Áirítear leis seo ceisteanna faoi naisc nua, do chuntas agus faoi bhillí.

Naisc Uisce agus Fuíolluisce
Ón 13 Iúil 2017:

 • is le hUisce Éireann a dhéantar teagmháil maidir le naisc uisce agus fuíolluisce.
 • Tabhair faoi deara nach nglacfaidh Uisce Éireann ná Comhairle Contae Mhaigh Eo leis na foirmeacha iarratais reatha de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo i ndiaidh an dáta seo.
 • Tá tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais ar fáil ó www.water.ie/connections.

Déan teagmháil le hUisce Éireann

Má tá ceist agat faoi naisc nó seirbhísí forbartha, déan teagmháil le hUisce Éireann ar na bealaí a leanas:

 • Suíomh idirlín: www.water.ie/connections
 • Twitter: @IWCare
 • Boards: www.boards.ie/irishwater
 • Ríomhphost: newconnections@water.ie
 • Seoladh poist: Uisce Éireann, Bosca Poist 860, South City Delivery Office, Cathair Chorcaí
 • Teileafón: 1850 278 278 nó +353 1 707 2828 (8.00 r.n. - 4.30 i.n., Luan go hAoine)


Billí Gnó
Ón 23 Márta 2017:

 • Níl thiocfaidh aon athrú ar do tháillí uisce ná ar a mhinice is a fhaigheann tú billí.
 • Beidh do bhillí uisce ag teacht ó Uisce Éireann as seo amach.
 • Déan do chuid íocaíochtaí uile le hUisce Éireann as seo amach.

Déan teagmháil le hUisce Éireann

Déan teagmháil le hUisce Éireann ar na bealaí a leanas má tá aon cheist agat faoi bhíllí, íocaíochtaí nó seirbhísí do chustaiméirí:

 • Suíomh idirlín: www.water.ie/business
 • Twitter: @IWCare
 • Boards: www.boards.ie/irishwater
 • Ríomhphost: business@water.ie
 • Seoladh poist: Uisce Éireann, Bosca Poist 448, South City Delivery Office, Cathair Chorcaí
 • Teil: 1850 778 778 nó + 353 1 707 2827 (9 r.n.-5.30 i.n., Luan go hAoine)

Ceisteanna faoi sholáthar uisce agus cásanna éigeandála

Teil: 1850 278 278 nó + 353 1 707 2828 (24 uair sa lá, seacht lá na seachtaine)

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites