Mayo County Council logo

Páirceáil Stuama i Maigh Eo

Réamheolas

Tionscnamh feasachta poiblí is ea 'Park Smart Mayo' a chuireann ceartúsáid na gcosán agus na spásanna páirceála do dhaoine faoi mhíchumas chun cinn, agus a chuireann ar shúile do dhaoine na himpleachtaí a bhaineann leis na spásanna seo a choisc.  Ba é an Comhairleoir John Cribbin, Cathaoirleach Chomhairle Contae Mhaigh Eo, a sheol an tionscnamh seo ar 22 Meán Fómhair 2009.

  More Mayo County Council and Local Government Websites