Mayo County Council logo
Navigation

Déan Teagmháil Linn

Uaireanta Oscailte

Uaireanta Oscailte

Áras an Chontae:
Luan-Aoine 9a.m – 1p.m. agus 2a.m. – 5p.m.
Níl na huaireanta oscailte céanna ag gach rannóg, ach féach na sonraí iomlána thíos.
Cuir gloach ar: (094) 90 24444 le haghaidh fiosrúcháin ghinearálta

Cliceáil ar na naisc a leanas le haghaidh sonraí teagmhála:

 • OIFIG EALAÍON  -- chun tionscadail ealaíon, chultúir agus oidhreachta a thacú agus a urrú.
 • OIFIGÍ CEANTAIR – ag cur seirbhísí na Comhairle Contae ar fáil go háitiúil.
 • COMHAIRLEOIRÍ CONTAE – ionadaithe tofa an Chontae.
 • COMHSHAOL – cosaint comhshaoil, athchúrsáil, fóillíocht, tránna, srl.
 • ARDOIDEACHAS – eolas i leith Deontais Ardoideachais.
 • TITHÍOCHT – úinéireacht roinnte, tithíocht poiblí, deontais deisiúcháin.
 • MÓTARCHÁIN – mótarcháin le haghaidh úinéirí phríobháideacha agus ghnó.
 • PLEANÁIL –  úsáid foirgnimh agus talún sa Chontae a stiúradh.
 • EARCAÍOCHT – folúntais poist le Comhairle Contae Mhaigh Eo.
 • BÓITHRE – pleanáil agus maoirseachta ar thógáil agus chothabháil bóithre.
 • UISCE AGUS SÉARACHAS — ag soláthar uisce ólacháin agus cóireáil camrais.
 • COMHAIRLÍ AGUS COMHAIRLEOIRÍ BAILE – ionadaithe tofa na gComhairlí Baile.
 • LINNTE SNÁMHA – Eolas ar linnte snámha i Maigh Eo

Oifig Ealaíon

Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094)902 44 44 ext. 7558, 7560
R-phost : mayoarts@mayococo.ie
Oscailte: 9:30 a.m. - 1:00 p.m.
agus 2:00 p.m. - 5:00 p.m.

Barr

An Rannóg Comhshaoil

An Dara hUrlár
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae,
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094)902 44 44
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: Opening Hours: 9:30 a.m. - 1:00 p.m.
agus 2:00 p.m. - 4:30 p.m.

Barr

Deontais Ardoideachais

An Rannóg Pearsanra
An Chéad Urlár
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094)902 44 44
R-phost : HEG@mayococo.ie
Oscailte: 9:30 a.m. - 1:00 p.m.
and 2:00 p.m. - 4:30 p.m.

Barr

An Rannóg Tithíochta

Urlár na Talún
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094)902 44 44
R-phost : Housing@mayococo.ie
Oscailte: 9:30 a.m. - 1:00 p.m.
and 2:00 p.m. - 4:30 p.m.

BarrBarr

An Rannóg Pleanála

Urlár na Talún
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 904 72 04
R-phost : Planning@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
and 2:00 p.m. - 5:00 p.m.

BarrBarr

Rannóg na mBóithre

An Dara hUrlár
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094)902 44 44
R-phost : Roads@mayococo.ie
Oscailte: 9:30 a.m. - 1:00 p.m.
agus 2:00 p.m. - 4:30 p.m.

BarrBarrTá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites