Mayo County Council logo

Comhairliúchán

Comhairliúchán Leanúnach

Tá sé fíorthábhachtach agus muid ag cinntiú go bhfuil ár gcuid seirbhísí ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas go bhforbraítear agus go gcothaítear nós comhairliúcháin le forais chuí, agus is chuige seo a cuireadh an Fóram um Míchumas ar bun. Beart comhairliúcháin is ea seo a thugann deis d’eagraíochtaí míchumais cláraithe bualadh le agus comhairle a chur ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo faoi scáth Pobal agus Fiontraíocht (nasc seachtrach). Chun barr feabhais a chur ar an mbeart comhairliúcháin seo eagraíodh cruinnithe oifigiúla idir an Coiste um Rochtain do Chách agus an Fóram um Míchumas.

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites