Mayo County Council logo

Inrochtaineacht an tSuímh Ghréasáin

Obair le déanaí agus pleananna amach anseo

Tá sé de rún ag Rannóg IT Chomhairle Contae Mhaigh Eo ó 2002 i leith suíomhanna gréasáin na Comhairle a fheabhsú a fhad agus is féidir ó thaobh inrochtaineachta de. Is é an toradh atá air seo i dtéarmaí praiticiúla ná gur tógadh na leathanaigh ghréasáin ar fad de réir chaighdeáin AA an WAI 1.0/2.0, agus tá go leor de na seicphointí AAA comhlíonta chomh maith. Tagann sé seo le beartais agus moltaí an Údaráis Náisiúnta Míchumais (NDA).

I measc na ngnéithe inrochtana ar an suíomh a bhfuilimid fíorbhródúil astu tá:

  • Cuardach Pleanála atá inrochtana
  • fotheidil ar fhíseáin faoin gComhairle
  • formhór na ndoiciméad a bheith ar fáil i bhformáidí inrochtana

Ó 2006 i leith rinne an Rannóg IT iniúchtaí seachtrachta a choimisiúniú ar bhonn rialta ar an suíomh gréasáin, agus tá roinnt seifteanna i bhfeidhm acu chun iniúchtaí inmheánacha a dhéanamh.

Ba chúis mhórtais don Rannóg IT é glacadh le Gradam Inrochtaineachta r-Sheirbhísí an Rialtais in 2007, agus cuidiú leis an gComhairle an Gradam Cumais foriomlán O2 a bhaint agus a bheith ar an ngearrliosta do Ghradam Inrochtaineachta r-Sheirbhísí an Rialtais in 2010.

Clár Oibre 2010

Uasghrádú a dhéanamh ar an gCuardach Pleanála seo againne chun barr feabhais a chur air ó thaobh inúsáidteachta agus inrochtaineachta de.

  • Fortheidil agus/nó tras-scríbhinní a chruthú do na físeáin uile ar an suíomh gréasáin seo.
  • Athchóiriú ón mbun aníos a dhéanamh ar an gcóras déanta aighneacht phleanála ar líne (aistriú ó fhoirmeacha PDF go HTML).
  • Uasghrádú a dhéanamh ar an gcóras íoctha ar líne chun neodracht brabhsálaí a fheabhsú.
  • Iniúchadh inmheánach a dhéanamh ar Mayococo.ie agus aon fhadhbanna a thugtar chun solais a réiteach.
  • Leasuithe a dhéanamh chun fadhbanna inrochtana a aithnítear ar shuíomhanna gréasáin eile de chuid na Comhairle a réiteach.

Má tá aon cheist agat maidir le pleananna na Rannóige IT i dtaobh inrochtaineachta, seol ríomhphost chuig an stiúrthóir gréasáin ag webmaster@mayococo.ie.

 

  More Mayo County Council and Local Government Websites