Mayo County Council logo

Cosáin

Forbhreathnú

Tógtar cosáin mar áiteanna sábháilte siúlta do choisithe. Faraor, tá roinnt tiománaithe den tuairim anois gur beart tuisceanach ar thiománaithe eile é páirceáil ar an gcosán, go háirithe ar shráideanna nó bóithre cúnga, beag beann ar an gcontúirt ina gcuireann siad úsáideoirí leochaileacha eile an bhóthair. Cuirtear coisithe i mbaol ag feithiclí atá páirceáilte ar an gcosán. I measc na ndaoine is leochailí ina leith tá páistí, tuismitheoirí le pramanna nó bugaithe, úsáideoirí cathaoireacha rotha, daoine scothaosta agus daoine lagamhairc.  Cuirtear iallach ar na daoine seo siúl amach ar an mbóthar agus a mbeatha féin a chur i mbaol.

Ní mór aird a tharraingt ar an tábhacht le páirceáil de réir na ndlíthe um thrácht ar bhóithre, agus an teachtaireacht sin a atreisiú. Is minic a pháirceálann daoine ar an gcosán ar mhaithe le sábháilteacht (luaitear cúinge an bhóthair srl.), ach ní leithscéal sásúil é seo. Má bhíonn tú in amhras ar a shábháilte is atá spás páirceáilte, fiú más spás ceadaithe é, ba cheart duit páirceáil áit éigin eile is cuma cá fhad a bhfuil sé i gceist agat fanacht ann.

Feictear roinnt cláir fhógraíochta shaorsheasaimh, ar nós cláir cheapaire, fágtha ar an gcósán lasmuigh de háitribh ghnó. D’fhéadfadh na cláir seo cosc nó bac a dhéanamh mura bhfuil siad suite i gceart, go háirithe ar dhaoine faoi mhíchumas. Ní mór a chur i gcuimhne do dhaoine go bhfuil ceadúnas ag teastáil le haghaidh na gclár saorsheasaimh seo faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000.

 

  More Mayo County Council and Local Government Websites