Mayo County Council logo

Forbhreathnú

Forbhreathnú

Is é Páirceáil do Dhaoine faoi Mhíchumas ainm na scéime a thugann spásanna páirceála ar leith agus pribhléidí páirceála eile do dhaoine atá faoi mhíchumas. Bíonn spás páirceála ar leith de dhíth ag daoine atá faoi mhíchumas de bharr mhéid na spásanna seo agus a bhfoisceacht le háiseanna a úsáidtear ar bhonn laethúil. Mar thoradh air seo, is féidir leo dul chuig an obair, siopaí, an banc, imeachtaí sóisialta srl., ar a gcaoithiúlacht féin agus murach an cumas seo a bheith orthu bheidís fágtha ar an trá thirim i dtaca rannpháirtíocht sa tsochaí. De ghnáth, is ionann méid na spásanna páirceála seo agus gnáthspásanna páirceála ach amháin go bhfuil spás ar leith greannta timpeall na spásanna speisialta seo atá riachtanach d'úsáideaoirí cathaoir rotha chun dul isteach nó ag teacht amach as carr. Ní féidir le húsáideoirí cathaoireacha rotha na spásanna seo a úsáid má pháirceálann duine sa spás greannta taobh leo toisc go gcaithfidh siad a bheith in ann an doras a oscailt go hiomlán chun dul isteach nó teacht amach as an gcarr.

Tá Cártaí Páirceála do Dhaoine faoi Mhíchumas (ar a dtugtar Cártaí Eorpacha Páirceála nó Suaitheantas Páirceála do Dhaoine faoi Mhíchumas chomh maith) ar fáil do dhaoine a bhfuil cónaí orthu in Éirinn agus atá faoi chinéalacha áirithe míchumais nó atá cláraithe mar dhall, bíodh siad ina dtiománaithe nó ina bpaisinéirí. Is féidir le duine faoi mhíchumas an cárta páirceála a úsáid ar fheithicil ar bith ina bhfuil siad ag taisteal.

Is minic a úsaidtear tiománaithe nach bhfuil faoi mhíchumas na spásanna páirceála sin atá curtha in áirithe do dhaoine faoi mhíchumas amháin. Cothaíonn sé seo frustrachas, fearg agus olc, agus cruthaíonn sé deacrachtaí móra do thiománaithe faoi mhíchumas, cúramóirí agus soláthróirí páirceála araon.

  More Mayo County Council and Local Government Websites