Mayo County Council logo

Spásanna Páirceála do Dhaoine faoi Mhíchumas

Réamheolas

Is teoranta é an raon soghluaisteachta a bhíonn ag go leor daoine atá faoi mhíchumas agus iad ina gcoisithe, agus uaireanta teastaíonn spásanna páirceála ar leith uathu atá gar do na háiteanna a bhfuil siad ag triall orthu.  Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo ag cruthú léarscáileanna faoi láthair de na spásanna páirceála ar fad sa Chontae atá ag an údarás áitiúil, agus táthar ag súil go mbeidh an obair seo curtha i gcrích i gceann cúpla seachtain.  Beidh daoine a theastaíonn na spásanna seo uathu in ann áiteanna páirceála a aithint i ngach baile i Maigh Eo ar an suíomh idirlín seo, rud a chuideoidh leo barr feabhais a chur ar phróiseas pleanála a dturas.  Is mian linn cabhrú leat chun cuairt níos taitneamhaí a bheith agat.  Dá bhrí sin, caith súil ar www.mayococo.ie/pairceailstuama agus tú ag pleanáil cuairte, agus breathnaigh ar an leathanach faoi chúrsaí páirceála do dhaoine faoi mhíchumas.

Tá an leathanach á fhorbairt faoi láthair agus cuirfear tuilleadh eolais leis sula i bhfad i dtaca le spásanna páirceála Údarás Áitiúíl Mhaigh Eo do dhaoine faoi mhíchumas.

  More Mayo County Council and Local Government Websites