Mayo County Council logo

Pleananna Straitéiseacha agus Gníomhaithe

Plean Straitéiseach 2008-2010

Ní mór d’údaráis áitiúla faoin Acht um Míchumas, 2005, rochtain iomlán chomhionann ar a gcuid seirbhísí uile a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas. Tá Plean Straitéiseach Míchumais 2008 – 2010 ullmhaithe ag Údaráis Áitiúla Chontae Mhaigh Eo  ina n-aithnítear cuspóirí agus beartais na n-údarás i leith daoine faoi mhíchumas. Tugtar liosta beart agus tionscnamh leis a thugfar go forásach faoi na cuspóirí seo.

Cuireadh an Plean Straitéiseach Míchumais, 2008-2010 faoi bhráid eagraíochtaí a oibríonn le daoine faoi mhíchumas ag cruinniú comhairliúcháin lena mbarúil agus a dtuairimí a fháil air sular cuireadh bailchríoch ar an gcáipéis. 

Tá cóipeanna den Phlean Straitéiseach Míchumais le híoslódáil ach gliogáil ar an nasc thíos:

Disability Strategic Plan 2008-2010 (Word) (Béarla)

Disability Strategic Plan 2008-2010 (PDF) (Béarla)

Tá an cháipéis seo ar fáil i bhformáidí eile má iarrtar orthu.

Plean Gníomhaithe 2008-2015

De réir Phlean Earnála na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Údaráis Áitiúil ní mór do gach údarás áitiúil plean gníomhaithe a ullmhú don chontae. Tugtar sa phlean seo eolas ar bhearta atá le cur i gcrích chun rochtain a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas ar eolas, seirbhísí, bóithre poiblí, áiteanna agus foirgnimh phoiblí.  Cinnteofar dá thoradh sin go bhfuil seirbhísí, cláir agus áiseanna na n-údarás ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas díreach mar atá siad ar fáil don chuid eile den phobal.

Cuireadh dréacht den phlean gníomhaithe seo faoi bhráid na n-eagraíochtaí éagsúla sa chontae a oibríonn le daoine faoi mhíchumas agus cuireadh ar fáil do pháirtithe leasmhara é lena dtuairimí agus a moltaí a fháil air. Tionóladh cruinniú comhairliúcháin den Choiste um Rochtain do Chách agus an Fóram um Míchumais chun tuilleadh tuairimí agus moltaí a fháil sular cuireadh ballchríoch ar an bplean.

Tá cóipeanna den Phlean Straitéiseach Míchumais le híoslódáil ach gliogáil ar an nasc thíos:

Implementation Plan 2008-2015 (Word) (Béarla)

Implementation Plan 2008-2015 (PDF) (Béarla)

Tá an cháipéis seo ar fáil i bhformáidí eile má iarrtar orthu.

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites